ทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน การบินไทย หอนาฬิกาซาวิเออร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า ถนนอารบัต อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างกุม จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิลส์ วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ การแสดงละครสัตว์ เซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า ตลาดอิสไมโลโว่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์อัสสัมชัญซาร์กอส โบสถ์โฮลีทรินิตี เมืองซากอร์ส พระราชวังเครมลิน มอสโคว์ ทัวร์ครับ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน การบินไทย 41900.0 new
4.9 10

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งซาร์กอร์ส ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล บิน การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

Thai Airways Thai Airways
5 วัน 3 คืน
ส.ค./ก.ย./ต.ค./พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า | จัตุรัสแดง | วิหารเซนต์บาซิล | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน
฿41,900

ทัวร์รัสเซีย

Thai Airways Thai Airways
5 วัน 3 คืน
ส.ค./ก.ย./ต.ค./พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า | จัตุรัสแดง | วิหารเซนต์บาซิล | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน
฿41,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

Calendar Black Icon ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 21 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ฿41,900 ฿41,900 เลือก ฿41,900
เลือก
พ 11 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ฿41,900 ฿41,900 เลือก ฿41,900
เลือก
พ 9 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿41,900 ฿41,900 เลือก ฿41,900
เลือก
พ 23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ฿41,900 ฿41,900 เลือก ฿41,900
เลือก
พ 13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ฿41,900 ฿41,900 เลือก ฿41,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์รัสเซีย

Thai Airways Thai Airways
5 วัน 3 คืน
ส.ค./ก.ย./ต.ค./พ.ย.
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า | จัตุรัสแดง | วิหารเซนต์บาซิล | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน
฿41,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ