ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia ปางช้างเผือก วัดพระหินอ่อน (วัดตอจี) ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต วัดพระบารมี เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) เทพทันใจ (นัตโบโบยี) พระพุทธรูปทองคำ เจดีย์โบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์มหาวิชยะ เจดีย์งาทัตจี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia new
4.9 19
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia
ทั่วไป
รหัส 12111
ทั่วไป
รหัส 12111
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์งาทัตจี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 12111
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์งาทัตจี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
13 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 12111
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์งาทัตจี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
Thai AirAsia
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว