ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia ปางช้างเผือก วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสก๊อต วัดพระบารมี เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เทพทันใจ/นัตโบโบยี พระพุทธรูปทองคำ เจดีย์โบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์มหาวิชยะ เจดีย์งาทัตจี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia new
4.9 20

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ขอพรหลวงพ่องาทัตยี มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์งาทัตจี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์งาทัตจี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

เทพทันใจ/นัตโบโบยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์งาทัตจี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
2 วัน 1 คืน
เทพทันใจ/นัตโบโบยี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์งาทัตจี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | วัดพระเขี้ยวแก้วพม่า
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว