ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ บิน Qatar Airways ดิวตี้ฟรี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มหาวิหารซาเครเกอร์ ย่านมงมาร์ต จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ถนนชองเอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน ลงเรือล่องแม่น้่าแซนน์ ล่องเรือบาโตมูซ ปารีส เมืองดิจอง หมู่บ้านเวงเก้น ไอซ์พาเลซ ยอดเขาจุงเฟรา สถานีไคลน์ไชเด็ค รถไฟจุงเฟราบาห์น กรินเดอร์วาล อินเทอร์ลาเก้น สิงโตหินแกะสลัก สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) ลูเซิร์น อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ บิน Qatar Airways new
4.9 6
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ บิน Qatar Airways
ทั่วไป
รหัส 12120
ทั่วไป
รหัส 12120
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / ลงเรือล่องแม่น้่าแซนน์ / ยอดเขาจุงเฟรา
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 12120
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / ลงเรือล่องแม่น้่าแซนน์ / ยอดเขาจุงเฟรา
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
26 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 12120
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
7 วัน 4 คืน
พระราชวังแวร์ซายส์ / ลงเรือล่องแม่น้่าแซนน์ / ยอดเขาจุงเฟรา
Qatar Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว