ทัวร์โตเกียว นิกโก้ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 7 วัน 4 คืน ทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ทะเลสาบชูเซนจิ กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ บิน All Nippon Airways ชิโมโกะ ออนเซ็น นาสุ หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ย่านชินจูกุ ถนนนาคามิเสะ วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ศาลเจ้าโทโชกุ ทะเลสาบชูเซ็นจิ กระเช้าเคจิไดระ นิกโก้ สวนผลไม้ ไอสุวาคามัสสึ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ ออนเซ็น ฟุกุชิมะ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ อุชิคุ ไดบุทสึ อิราบากิ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 7 วัน 4 คืน ทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ทะเลสาบชูเซนจิ กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ บิน All Nippon Airways 53900.0 new
4.9 18
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 7 วัน 4 คืน ทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ทะเลสาบชูเซนจิ กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ บิน All Nippon Airways
ทั่วไป
รหัส 12295
ทั่วไป
รหัส 12295
โตเกียว นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. ต.ค.
ทะเลสาบชูเซ็นจิ / กระเช้าเคจิไดระ / สวนฮิตาชิ ซีไซด์ / อุชิคุ ไดบุทสึ
All Nippon Airways
฿53,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ทั่วไป
รหัส 12295
โตเกียว นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. ต.ค.
ทะเลสาบชูเซ็นจิ / กระเช้าเคจิไดระ / สวนฮิตาชิ ซีไซด์ / อุชิคุ ไดบุทสึ
All Nippon Airways
฿53,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
16 สถานที่ท่องเที่ยว
5 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 7 วัน 4 คืน
 • ค่ำ

  • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย ออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 808
  • 08.40 น. ถึง สนามบินนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิบารากิ
  • นำท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสูงถึง 120 เมตร และได้รับการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์ ว่าเป็น “Tallest Buddha”

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
  • นำท่านไปยัง สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ที่นี่คือสวนสวรรค์สำหรับคนรักไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจักรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามฤดูกาล
  • ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น
  • นำท่านเดินทางสู่จังหวัดฟุคุชิมะ

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุพเฟ่ต์อาหาร นานาชนิด )
  • พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
  • พักที่ HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาริตะ
  ท่าอากาศยานนาริตะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮาม่า และจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 35 ล้านคนต่อปี และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหว่างประเทศได้กว่า 65 สายการบิน

  Place Black Icon อิราบากิ
  อิราบากิ

  เป็นหนึ่งเมืองของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งภูเขา ทะเล และมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามโดดเด่นไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น

  Place Black Icon อุชิคุ ไดบุทสึ
  อุชิคุ ไดบุทสึ

  พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊คด้วยความสูง 120 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปภายในองค์พระพุทธรูปและขึ้นลิฟท์ที่มีความสูง 85 เมตรไปยังส่วนหน้าอกขององค์พระได้ นอกจากนี้ ภายในสวนก็เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ที่บานตามแต่ละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตว์เล็กๆ ที่เลี้ยงกระรอกกับกระต่ายให้วิ่งเล่นอย่างอิสระ

  Place Black Icon สวนฮิตาชิ ซีไซด์
  สวนฮิตาชิ ซีไซด์

  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัด อิบารากิ สวนดอกไม้แห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่องดอกไม้ที่จะบานให้ชมผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปีตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปั่นจักรยานที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบาร์บีคิว เป็นต้น

  Place Black Icon ฟุกุชิมะ
  ฟุกุชิมะ

  เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคมากกว่า 150 กิโลเมตร ลึกเข้าไปในภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พื้นที่ 10% เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนที่เหลืออีก 90%(พื้นที่กว้างในภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตร์อาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-Wakamatsu) ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

  Place Black Icon ออนเซ็น
  ออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุพเฟ่ต์อาหาร นานาชนิด
  HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ำ 5 สี สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติ
  • นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ
  • นำท่าน เข้าชม สวนผลไม้ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มลองรสแอปเปิ้ลของญี่ปุ่น

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิโมโกะ
  • นำท่านชม หมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ โออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาสุ จังหวัดโทชิงิ

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุพเฟ่ต์อาหารนานาชนิด )
  • พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
  • พักที่ HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
  ทะเลสาบโกะชิคินุมะ

  หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง และยังมีบึงต่างๆ ของจังหวัดฟูคุชิม่าอีกมากมาย

  Place Black Icon ไอสุวาคามัสสึ
  ไอสุวาคามัสสึ

  เมืองไอสุวาคามัสสึ (Aizuwakamatsu) ตั้งอยู่จังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเยอะแยะมากมาย โด่งดังในงานฝีมือดั้งเดิมที่เรียกว่า“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตข้าวและเหล้าสาเกอีกด้วย

  Place Black Icon สวนผลไม้
  สวนผลไม้

  สามารถชมสวนผลไม้ และเลือกซื้อ ชิมความอร่อย หรือเก็บผลไม้สดๆได้จากต้น

  Place Black Icon ชิโมโกะ
  ชิโมโกะ

  เป็นเมืองเกษตรกรรมเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ มีบรรยากาศชนบทแบบญี่ปุ่นที่เงียบสงบ มีหมู่บ้านโออุจิจูกุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมือง

  Place Black Icon หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
  หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ

  หมู่บ้านโออูจิจูคุ (Ouchijuku) เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และมีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัดได้ตามอัธยาศัย

  Place Black Icon นาสุ
  นาสุ

  เมืองนาสุเป็นเมืองที่คึกคักไปด้วยสกีรีสอร์ท โดยจะมีกระเช้าลอยฟ้าเคลื่อนพาชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขานาสุในทุกฤดูกาล

  Place Black Icon ออนเซ็น
  ออนเซ็น

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุพเฟ่ต์อาหารนานาชนิด
  HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO
  • นำท่านขึ้น กระเช้าอะเคจิไดระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของนิกโก้ที่สวยที่สุด จากจุดนี้คุณจะสามารถเห็นภูเขานันไท น้ำตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
  • นำท่านแวะถ่ายรูปที่ ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต
   ที่เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปี ที่ผ่านมา ที่นี่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
  • นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว
  • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง )
  • พักที่ HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon นิกโก้
  นิกโก้

  เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ค่อนข้างเงียบสงบ แต่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่ของครอบครัวในตระกูลโทกุกาว่า โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาว่า ผู้สร้างเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ( โตเกียว ) มาจนถึงปัจจุบันนี้ อัฐฐิของโชกุนท่านนี้ก็ยังบรรจุที่สุสาน ภายในบริเวณศาลเจ้าโทโชกุที่ยิ่งใหญ่ สวยงามด้วยผลงานศิลปะที่แปลกตา สลับซับซ้อน

  Place Black Icon กระเช้าเคจิไดระ
  กระเช้าเคจิไดระ

  ชมจุดชมวิวเหนือพื้นที่ราบสูงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพในมุมพาโนรามาที่มองลงมาเห็นทะเลสาบซูเซ็นจิ, ยอดเขาอันไต และ น้ำตกเค็นกอน ในมุมสูงที่สวยงามมาก

  Place Black Icon ทะเลสาบชูเซ็นจิ
  ทะเลสาบชูเซ็นจิ

  อยู่ที่ตีนของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นันไต ในเมืองนิโก้ ซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิก ลาวาไหลมาบังทางและกลายทะเลสาบนี้

  Place Black Icon ศาลเจ้าโทโชกุ
  ศาลเจ้าโทโชกุ

  เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่างของภาคตะวันออก ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝั่งศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและขนายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่ภายในป่าเขาจึงทำให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

  Place Black Icon โตเกียว
  โตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง
  HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)

  บ่าย

  • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • พักที่ HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
  อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิ ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง,เป็นต้น หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด
  • รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว

  บ่าย

  • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  • นำท่านเยือน ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย
  • นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  Place Black Icon วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
  วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะนั่นเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่

  Place Black Icon ถนนนาคามิเสะ
  ถนนนาคามิเสะ

  เป็นถนนคนเดิน อยู่ติดกับวัดอาซากุสะวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และมีร้านค้ามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไม่นับร้านค้าที่อยู่ในซอยแยกย่อยไปอีก ทำให้ตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอย่างไม่ขาดสาย

  Place Black Icon ย่านชินจูกุ
  ย่านชินจูกุ

  แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

  Place Black Icon ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
  ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

  เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮาเนดะ
  ท่าอากาศยานฮาเนดะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุ่น ก่อนที่จะย้ายไปที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายปลายทางกว่า 25 แห่งใน 17 ประเทศ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  -

 • เช้า

  • 00.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย ออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 877
  • 06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
3
HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า
4
HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า
5
HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ 17 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. 19 ฿53,900 ฿43,900 เลือก ฿53,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำท่านล่ะ 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วัน (ในวันเวลาทำการ) ก่อนเดินทาง
 • หากไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าวทางบริษัท ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก

เงื่อนไขวีซ่า


 • พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ


ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินออลนิปปอน กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ว่าจะสะสมได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
   
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
   
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นต้องเเจ้งกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์/อีเมล์) ในวันทำการคือ วันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 17.30 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลา ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนูญาตให้เปลี่ยนชื่อ แลพไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 

 • น้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • 11-15 วันเก็บค่าทัวร์  50%
 • 16-30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100%
 • 31-45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50%
 • มากกว่า 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • หมายเหตุ ทางบริษัทได้ทำการจองและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการท่องเที่ยวต่างๆไว้ล่วงหน้ากับทางสายการบิน โณงแรม ร้านอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เมื่อท่านตกลงชำระเงินให้กับทางบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
ทั่วไป
รหัส 12295
โตเกียว นิกโก้
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. ต.ค.
ทะเลสาบชูเซ็นจิ / กระเช้าเคจิไดระ / สวนฮิตาชิ ซีไซด์ / อุชิคุ ไดบุทสึ
All Nippon Airways
฿53,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์