ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY ชมโชว์ Wonder Full Light บิน Jetstar Airways (Option A)

ทั่วไป
รหัส 12309
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค.
Jetstar Airways
Jetstar Airways
เริ่มต้น 11,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
Supertree Grove
Supertree Grove
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน