ทัวร์อิตาลี โรม ชิงเกวแตร์เร 8 วัน 5 คืน หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ นั่งกระเช้าสู่แอลป์ดิซุสเซ่ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12414
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
หอเอนปิซ่า
หอเอนปิซ่า
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 39 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 3000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน