ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน สโตนเฮนจน์ หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ ปราสาทเอดินเบิร์ก บิน การบินไทย ภูเขาบัลลังก์อาเธอร์ ยอร์ค หมู่บ้านฮาเวิร์ธ หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ วินเดอร์เมียร์ ห้างแฮรอดส์ ไนท์บริดจ์ พระราชวังวินด์เซอร์ Selfridges ถนนอ๊อกฟอร์ด ลอนดอน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย พระราชวังบัคกิ้งแฮม ทาวเวอร์บริดจ์ มหาวิหารเซนต์ปอล จัตุรัสทราฟัลการ์ ถนนดาวน์นิง หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ จตุรัสรัฐสภา แม่น้ำเทมส์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ลอนดอน บิซส์เตอร์ เอาท์เลต วิลเลจ เชสเตอร์ วิหารยอร์ค มินสเตอร์ ปราสาทแห่งเอดินเบอระ ยอดเขาแคลตัน เอดินเบิร์ก ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค) แคว้นยอร์คเชียร์ สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด เชสเตอร์ ฟาร์มปลาเทราท์ หมู่บ้านไบบิวรี เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน บาธ สโตนเฮ้นจ์ ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน สโตนเฮนจน์ หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ ปราสาทเอดินเบิร์ก บิน การบินไทย 105900.0 new
4.9 14
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน สโตนเฮนจน์ หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ ปราสาทเอดินเบิร์ก บิน การบินไทย
ชมสถาปัตย์
รหัส 12431
ชมสถาปัตย์
รหัส 12431
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารยอร์ค มินสเตอร์ / ปราสาทแห่งเอดินเบอระ / สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด / สโตนเฮ้นจ์
Thai Airways
฿105,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12431
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารยอร์ค มินสเตอร์ / ปราสาทแห่งเอดินเบอระ / สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด / สโตนเฮ้นจ์
Thai Airways
฿105,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
35 สถานที่ท่องเที่ยว
4 กิจกรรม
3 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 10 วัน 7 คืน
 • ค่ำ

  • 22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.45 น. เหินฟ้าสู่ มหานครลอนดอน...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG910
  • 07.15 น. ถึง สนามบินฮิสโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  • นำท่าน ออกเดินทางเข้าสู่ ทุ่งราบ ซอลส์บุรี “Salisbury Plain”
  • นำท่านเข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นเพื่อเข้าชมสโตน์เฮนจ์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความมหัศจรรย์ของวงหินปริศนา
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาธ “BATH” ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว
  • เป็นที่ตั้งของ โรมันบาธ (ROMAN BATHS) (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Hilton Cardiff Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮีทโธรว์
  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  Place Black Icon สโตนเฮ้นจ์
  สโตนเฮ้นจ์

  เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางที่ราบซัลลิสเบอร์รี่ ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยู่ในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบน สโตนเฮนจ์มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน

  Place Black Icon บาธ
  บาธ

  เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียนและความงดงามและความยิ่งใหญ่ทาง ประวัติศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บาธได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
  พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

  เป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ําแร่ร้อนคิงส์(The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ําแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ําและส่วนที่เป็นTurkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ําแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hilton Cardiff Hotel / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์ อาคารบ้านเรือนผู้คนที่สวยงามและหรูหรา ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง
  • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตสวอลด์”Cotswold เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลด์ ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านไบบุรี” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวล์ด ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว
  • นำท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากแม่น้ำโคล์นเป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราท์สีน้ำตาล กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจำนวนมาก

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon คาร์ดิฟฟ์
  คาร์ดิฟฟ์

  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวลส์ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า ที่ตั้งของสถาบันวัฒนธรรมและกีฬาแห่งชาติแทบทุกสถาบัน เป็นที่ตั้งของสื่อแห่งชาติเวลส์ ที่ตั้งของสภาแห่งชาติเวลส์ คาร์ดิฟฟ์เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว

  Place Black Icon เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
  เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์

  เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

  Place Black Icon หมู่บ้านไบบิวรี
  หมู่บ้านไบบิวรี

  หมู่บ้านไบบิวรี หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire ในเขต (Cotswolds) คอตสโวลส์ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบแห่งนี้จัดว่าเป็น The Most Beautiful Village in England ลักษณะบ้านเป็นกระท่อมเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 17-18 แต่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี

  Place Black Icon ฟาร์มปลาเทราท์
  ฟาร์มปลาเทราท์

  ฟาร์มปลาเทราท์ อายุกว่า 100ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านอันเนื่องมาจากแม่น้ำโคลน์เป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำเทมส์เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาเทราท์ที่เลี้ยงสีน้ำตาล เป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้จำนานมาก แล้วฟาร์มเทราท์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์
  • นำท่านเข้าชมภายใน สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งมีจำนวนความจุ 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป
  • ***กรณีมีการแข่งขันหรือสนามแมนยูฯ ปิด ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเข้าชมสนามลิเวอร์พูลแทน***
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก (West Yorkshire) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเพนไนน์ มีเมืองเล็กๆ ที่สวยงามมากมาย
  • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ (Hebden Bridge) เมืองศูนย์กลางการค้าขาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่บนยอดเขา Heptonstall มีแม่น้ำเฮบเดนใหลผ่านกลางเมือง มีสะพานเก่าเก่าเป็นเอกลักษณ์ ชื่อเมืองเฮบเดน มีมาตั้งแต่สมัย Anglo-Saxon ที่แปลว่ากุหลาบป่า

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ(Haworth) หมู่บ้านเก่าแก่น่ารักที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถนนคนเดินแบบอิฐโบราณนำมาเรียงเป็นทางเดินตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ตัดผ่านกลางเมืองมีตึกเก่ากว่า 200 ปีเรียงรายอยู่สองข้าง ท่านจะรู้สึกเสมือนหลงเข้าไปใน ยุควิคตอเรียเลยทีเดียว
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ โดยใช้เส้นทางผ่านเขตเลคดิสทริค เดินทางถึงเมืองวินเดอร์เมียร์ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในดินแดนแห่งทะเลสาบทั้งสิบหกแห่ง นำท่านชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบทะเลที่เต็มไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาว

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ McDonald Hotel Windermere / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon เชสเตอร์
  เชสเตอร์

  เป็นนครในมณฑลเชชเชอร์ ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำดี ใกล้กับชายแดนของเวลส์ มีประชากร 118,925 คน ได้รับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541 เชสเตอร์มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบริเวณกลางเมืองที่ได้รับบูรณะในสมัยวิกตอเรีย เชสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการรักษากำแพงเมืองที่ดีที่สุดในอังกฤษ

  Place Black Icon สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
  สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด

  เป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีจำนวนความจุ 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป

  Place Black Icon แคว้นยอร์คเชียร์
  แคว้นยอร์คเชียร์

  ปัจจุบันเป็นเมืองของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงสองพันปีสร้างโดยชาวโรมัน เดิมเป็นแหล่งค้าขายขนแกะ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองอุตสาหกรรมรถไฟ และแปลกแต่จริง เป็นเมืองที่มีชื่อขายช็อกโกแลต และขนมหวานสำเร็จรูป

  Place Black Icon หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์
  หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์

  เป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณหุบเขา Upper Calder ในเขต West Yorkshire ของประเทศอังกฤษ ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทอผ้าที่สำคัญ ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ครั้งหนึ่งหมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักในนาม "Trouser Town" เนื่องจากมีการผลิตเสื้อผ้าจำนวนมาก

  Place Black Icon หมู่บ้านฮาเวิร์ธ
  หมู่บ้านฮาเวิร์ธ

  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขต West Yorkshire ของประเทศอังกฤษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีในเรื่องการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมแบบบรอนเตที่โดดเด่น มีห้องน้ำชา ร้านขายของที่ระลึกและโบราณวัตถุ รวมถึงร้านอาหาร ผับ และโรงแรม ทั้งยังมีเส้นทางรถไฟ Keighley and Worth Railway ที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่

  Place Black Icon วินเดอร์เมียร์
  วินเดอร์เมียร์

  เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลคดิสทริค LAKE DISTRICT ถือเป็นอุทยานแห่งชาติ และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดของประเทศอังกฤษ เพราะภูมิประเทศของเลคดิสทริค มีความสวยงามมาก เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขา ผืนป่า และทะเลสาบใสสีคราม

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  McDonald Hotel Windermere / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  • นำท่านออกเดินทางถึง เมืองเอดินเบิร์ก Edinburgh เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของ ประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ เอดินเบิร์กเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร
  • นำท่านผ่านชม“เมืองเอดินเบิร์ก” เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ
  • นำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The National Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง
  • นำท่านผ่านชม รัฐสภาสก็อตแลนด์
  • นำท่านผ่านชม ร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อสก๊อตแลนด์ อังกัส (Scottish Angus Beef Steak) ที่มีชื่อเสียงของชาวไฮแลนด์
  • พักที่ Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)
  ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)

  ล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้ อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้

  Place Black Icon เอดินเบิร์ก
  เอดินเบิร์ก

  เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) คือเมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์ เป็นเมืองที่จัดได้ว่าสวยอันดับต้น ๆ ของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก

  Place Black Icon ยอดเขาแคลตัน
  ยอดเขาแคลตัน

  เป็นยอดเขาลูกเล็กๆ ที่ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปไม่เกิน 15 นาที และอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล ในตอนเช้าและตอนเย็นจะสวยมาก สามารถเที่ยวชมบรรดาสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจบนเนินเขา Calton Hill กันได้ จะมีอาคาร Gothic Tower ส่วนหนึ่งของ City Observatory และส่วนของ City Observatory เป็นอาคารหอดูดาวประจำเมือง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อสก๊อตแลนด์
  Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าชม “ปราสาทเอดินเบิร์ก” อันสง่างามจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอตแลนด์ เคยถูกทำลายลงหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไดรับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสกอตแลนด์เข้าชมห้องต่างๆ

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวบัลลังก์อาเธอร์ (Arthur's Seat) เป็นหนึ่งในสี่เนินเขาของกรุงเอดินเบอระ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน Holyrood Park บริเวณนี้เป็นเนินภูเขาไฟที่ดับแล้ว
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  • พักที่ Novotel York Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon ปราสาทแห่งเอดินเบอระ
  ปราสาทแห่งเอดินเบอระ

  เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และเป็นที่เก็บรักษามงกุฎแห่งราชวงศ์ หากขึ้นไปบนจุดชมวิวของปราสาทจะสามารถมองเห็นเมือง เอดินเบอระ ได้ทั่วทั้งเมืองเลยทีเดียว ที่นี่สร้างจากหินภูเขาไฟเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ล้านปีก่อนคริสตกาล และเคยเป็นศูนย์กลางทางการทหารที่สำคัญมากในอดีต

  Place Black Icon ภูเขาบัลลังก์อาเธอร์
  ภูเขาบัลลังก์อาเธอร์

  เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดหลักของกลุ่มเนินเขาในเอดินเบิร์กของประเทศสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมืองประมาณ 1 ไมล์ไปทางตะวันออกของปราสาทเอดินเบิร์ก จากด้านบนจะได้เห็นทิวทัศน์มุมกว้างที่ยอดเยี่ยมของเมือง ชื่อของภูเขานี้ถูกกล่าวอย่างบ่อยครั้งว่ามาจากตำนานของคิงอาเธอร์ ผู้เป็นหัวหน้านักรบโรเผ่ามาโน-อังกฤษ ที่โด่งดังคนหนึ่งของโลก

  Place Black Icon ยอร์ค
  ยอร์ค

  เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของอังกฤษ ถือว่าเป็นเมืองใหญ่และมีความสวยงามทางธรรมชาติโดยเฉพาะสวน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Novotel York Hotel / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองยอร์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ มีวิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซนต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบิเชสเตอร์

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่ Bicester Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ
  • นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครลอนดอน

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon วิหารยอร์ค มินสเตอร์
  วิหารยอร์ค มินสเตอร์

  จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษและครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงของเมืองยอร์ก เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรกๆของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี

  Place Black Icon เชสเตอร์
  เชสเตอร์

  เป็นนครในมณฑลเชชเชอร์ ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำดี ใกล้กับชายแดนของเวลส์ มีประชากร 118,925 คน ได้รับสถานะเป็นเมืองในปี ค.ศ. 1541 เชสเตอร์มีอาคารในยุคกลางหลายแห่ง แต่มีบางอาคารบริเวณกลางเมืองที่ได้รับบูรณะในสมัยวิกตอเรีย เชสเตอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการรักษากำแพงเมืองที่ดีที่สุดในอังกฤษ

  Place Black Icon บิซส์เตอร์ เอาท์เลต วิลเลจ
  บิซส์เตอร์ เอาท์เลต วิลเลจ

  เป็นสวรรค์ของนักช้อป เอ้าท์เล็ทช็อปปิ้งหรูหรากิ๊บเก๋ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษ ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เดินช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

  Place Black Icon ลอนดอน
  ลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าชมภายใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน Tower Of London สถานที่ที่ เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ
  • นำท่านชม มหานครลอนดอน,
  • นำท่านผ่านชม รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์
  • นำท่านถ่ายภาพ สะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง
  • นำท่านผ่านชม พระราชวังบักกิ้งแฮม ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน (อาหารจีน Four Season) เมนูพิเศษ เป็ดย่างรสเลิศ พร้อมเมนูกุ้งมังกร ผัดซ๊อส เมนูเด็ดของร้าน ***
  • นำท่านขึ้นนั่ง ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมทัศนียภาพของมหานครลอน บนความสูงถึง 135 เมตร ในแต่ล่ะวันสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ ถึง 10,000 คน และถ้าอากาศดีก็สามารถมองไกลได้ ถึง 40 กิโลเมตร
  • นำท่านชม ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กหญิงตัวน้อยที่มาเที่ยวลอนดอนกับคุณพ่อและเธอได้จินตนาการว่าอยากจะเห็นมหานครลอนดอนจาก มุมเบื้องสูง ซึ่งท่านก็จะได้ซึมซับกับภาพเหตุการณ์ของเธออย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ
  • นำท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปปิ้ง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครัน / มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินค้าที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ
  • พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
  ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

  เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ตัวหอคอยใช้เป็นป้อม พระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง

  Place Black Icon แม่น้ำเทมส์
  แม่น้ำเทมส์

  เป็นสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอังกฤษ มานับแต่อดีตจวบปัจจุบัน และเป็นแม่น้ำหนึ่งในจำนวนไม่กี่สายที่คลาสสิกระดับโลก

  Place Black Icon จตุรัสรัฐสภา
  จตุรัสรัฐสภา

  Parliament Square ถูกโอบล้อมไปด้วยพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งการปกครองของอังกฤษและเกรทบริเทน คือ Palace of Westminster และ Westminster Abbey and St Margaret’s Church รวมกันเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแห่งของมหานครลอนดอน

  Place Black Icon มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
  มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

  เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่จัดพระราชพิธีสำคัญมานานนับพันปี ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์มาหลายพระองค์ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในปัจจุบัน เป็นโบสถ์ใหญ่ โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง

  Place Black Icon หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
  หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

  เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)

  Place Black Icon ถนนดาวน์นิง
  ถนนดาวน์นิง

  ถนนดาวนิงในนครเวสต์มินสเตอร์ หรือบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิงในลอนดอน เป็นที่ทำงานและ ที่พักประจำตำแหน่งของ นายกฯอังกฤษและครอบครัว รวมทั้งสิ้นอยู่ที่นี่มาแล้ว 53 ท่าน ตลอดเวลา เกือบ 300 ปี

  Place Black Icon จัตุรัสทราฟัลการ์
  จัตุรัสทราฟัลการ์

  จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยวมหาศาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลอร์ดเนลสัน วีรบุรษที่ถูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและแขนหนึ่งข้างและเสียชีวิตในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ์ โดยท่านเป็นผู้นำการรบที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ปอล
  มหาวิหารเซนต์ปอล

  เป็น 1 ใน 4 โบสถ์โบราณของกรุงโรม ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ St.Paul แม้ว่าตัวอาคารจะอยู่นอก Vatican City โดนสิ้นเชิง อาคารนี้เป็นสมบัติ ของ Vatican City ไปเต็ม

  Place Black Icon ทาวเวอร์บริดจ์
  ทาวเวอร์บริดจ์

  เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ตั้งอยู่ใกล้ๆกับหอคอยแห่งลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานแขวนผสมกับสะพานที่สามารถเปิดตรงกลางสะพานได้ ยามเมื่อต้องการให้เรือสูงๆแล่นผ่านไป-มา Tower Bridge เป็นสะพาน ข้ามแม่น้ำเธมส์ สะพานแรก ของลอนดอน โดยสะพานแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิว ที่มีความสูงถึง 140 ฟุต เท่านั้น แต่ภายในของฐานสะพาน ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

  Place Black Icon พระราชวังบัคกิ้งแฮม
  พระราชวังบัคกิ้งแฮม

  ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่2และพระสวามี เดิมเป็นวังของดยุกแห่งบักกิ้งแฮม สร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1703-1705 และได้รับการปรับปรุงให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา สำหรับในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเปิดให้เข้าชมบริเวณท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยง ห้องทรงดนตรี ห้องขาว ห้องเขียว และห้องน้ำเงิน นอกจากนี้ มีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่หน้าพระราชวัง พิธีเริ่มเวลา11.30น ของทุกวัน

  Place Black Icon ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
  ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย

  มีอีกชื่อว่ามิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มักเป้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก

  Place Black Icon ถนนอ๊อกฟอร์ด ลอนดอน
  ถนนอ๊อกฟอร์ด ลอนดอน

  เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของลอนดอนและมีความคึกคักทุกวัน ส่วนสิ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือห้าง Selfridges ซึ่งนอกจากที่นี่ไม่ได้มีเพียงห้างเดียวแต่ก็ยังมีอีกหลายห้างเช่น John Lewis, Debenhams, Mark&Spence, Bhs และไม่ได้มีเฉพาะห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าอีกมากกว่าสามร้อยร้าน และที่นี่ยังไปศูนย์กลางในการเลือกซื้อของที่ระลึก

  Place Black Icon Selfridges
  Selfridges

  เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรูหราในประเทศอังกฤษที่มีเฟรนชายส์มากมาย ซึ่งเปิดมาแล้วมากกว่า 100ปี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู อาหารจีน (เป็ดย่างรสเลิศ พร้อมเมนูกุ้งมังกร ผัดซ๊อส)
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ
  DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเซอร์
  • นำท่านเข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์ (Windsor Castle) อีกหนึ่งพระราชวังอัน เป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปี โดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต ชมห้องที่สำคัญต่าง ๆ ที่ประดับประดาได้อย่างสวยงามอลังการณ์โดยเฉพาะ STATE APARTMENTที่รวบรวมสมบัติล้ำค่าไว้มากมาย

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านสู่ย่านการค้า ในย่านไนท์บริดจ์ อันเป็นที่ตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และเป็นบริเวณที่มีห้าง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ บริเวณนีเต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองที่มีชือเสียง
  • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

  ค่ำ

  • 21.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ...โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways เที่ยวบินที่ TG917

  Place Black Icon พระราชวังวินด์เซอร์
  พระราชวังวินด์เซอร์

  หนึ่งในพระราชวังที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอังกฤษทุกคนต้องมากัน เป็นพระราชวังเก่าแก่แห่งเมือง Eton ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมในศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันยังคงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็นครั้งคราว

  Place Black Icon ไนท์บริดจ์
  ไนท์บริดจ์

  ย่านช้อปปิ้งที่มีห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ Harrods ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลก

  Place Black Icon ห้างแฮรอดส์
  ห้างแฮรอดส์

  เป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ชื่อ อัลฟาเยด เป็นเจ้าของกิจการตั้งอยู่บนบรอมตันแถวๆย่าน " ไนท์บริดจ์ "(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูด้วยในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้านในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลาเดินเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮีทโธรว์
  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • บ่าย

  • 15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Hilton Cardiff Hotel / หรือเทียบเท่า
3
Crown Plaza Hotel Manchester Centre / หรือเทียบเท่า
4
McDonald Hotel Windermere / หรือเทียบเท่า
5
Crowne Plaza Edinburgh Royal Terrace / หรือเทียบเท่า
6
Novotel York Hotel / หรือเทียบเท่า
7
DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือเทียบเท่า
8
DoubleTree by Hilton Hotel London Hyde Park / หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ 17 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. 19 ฿105,900 ฿100,900 เลือก ฿105,900
เลือก
ศ 15 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ฿102,900 ฿97,900 เลือก ฿102,900
เลือก
พ 25 ธ.ค. 19 ศ 3 ม.ค. 20 ฿109,900 ฿104,900 เลือก ฿109,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน(ในวันเวลาทำการ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขวีซ่า


กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด 
  • *** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  • *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  • *** ข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  • *** นักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 • หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน )
 • *** หมายเหตุ ***
 • ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ
  • หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ใช้ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ )
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง
  • สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด
  • สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี)
  • สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
 • *** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดด้วย ***
 • สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต

หมายเหตุ


 • * หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอังกฤษ และค่าสแกนเอกสาร 
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยวในอังกฤษ
 • น้ำดื่มคอยบริการบนรถตลอดการเดินทาง
   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 12431
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์ยุโรป
10 วัน 7 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วิหารยอร์ค มินสเตอร์ / ปราสาทแห่งเอดินเบอระ / สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด / สโตนเฮ้นจ์
Thai Airways
฿105,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์