ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ทัวร์ยุโรป - ตุรกี บาห์เรน
8 วัน 6 คืน
GULF AIR
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน