ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขามองบลังค์ มหาวิหารมิลาน บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า) เมืองเมอแฌฟ ชาโมนิกซ์ กระเช้าไอกุยดูมิดิ โคโม แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล อนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชีกรุงมิลาน โรงละครโอเปร่าลาสกาล่า / โรงอุปรากรลา สกาลา ปราสาทสฟอร์เซสโก แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จัตุรัสดูโอโมแห่งฟลอเร้นซ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์ราวิลล์ มิลาน มหาวิหารซานลอเรนโซเจนัว จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่ เจนัว จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ โตริโน่ เขามองบลังค์ อันเนอซี ดิจอง ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต เมืองเซอร์ริส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ดิวตี้ฟรี พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส ถนนชองเอลิเซ่ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ จัตุรัสคองคอร์ด หอไอเฟล ลานจัตุรัสชาร์ลเดอโกล ประตูชัยนโปเลียน ปารีส ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขามองบลังค์ มหาวิหารมิลาน บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า) 47900.0 new
4.9 10
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน ยอดเขามองบลังค์ มหาวิหารมิลาน บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12566
ชมสถาปัตย์
รหัส 12566
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ / เขามองบลังค์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล
Emirates Airline
฿47,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12566
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ / เขามองบลังค์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล
Emirates Airline
฿47,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
27 สถานที่ท่องเที่ยว
6 กิจกรรม
4 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • บ่าย

  • 17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  ค่ำ

  • 20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • 03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 08.00 น. เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
  • นำท่านออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและความศิวิไลซ์ เพื่อชมเมืองสำคัญและศูนย์กลางยุโรปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหนึ่งในแลนด์มาร์กของปารีส ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส
  • จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้นแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และเป็นแลนด์มาร์กคู่บ้านคู่เมืองปารีสมาตลอด 130 กว่าปี
  • นำท่านผ่านชม จัตุรัสเดอลา คองคอร์ด (Place de la Concorde) อีกหนึ่งจัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองที่สำคัญไม่แพ้กัน ในอดีตนั้นบริเวณนี้เคยเป็นลานประหาร แม้กระทั่งบุคคลสำคัญอย่างกษัตริย์หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถูกประหารที่นี่ แต่ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้มักคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยว และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมือง จัตุรัสนี้กินพื้นที่กว้างถึง 76,000 ตารางเมตร

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นั่งเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนำเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปารีสได้ชัดเจนตลอดริมแม่น้ำ
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชั้นนำให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำนี่เอง

  เย็น

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
  ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ท่าอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยู่ที่รัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสำคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินแอร์ฟรานซ์ด้วย

  Place Black Icon ปารีส
  ปารีส

  ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2 พันปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  Place Black Icon ประตูชัยนโปเลียน
  ประตูชัยนโปเลียน

  เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

  Place Black Icon ลานจัตุรัสชาร์ลเดอโกล
  ลานจัตุรัสชาร์ลเดอโกล

  มีอีกชื่อว่าจัตุรัสแห่งดวงดาว เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีถนน 12 สายมาบรรจบกันทำให้มีลักษณะเหมือนดวงดาว ตรงกลางของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของประตูชัยฝรั่งเศสอีกด้วย จัตุรัสชาร์ล เดอ โกลเป็นส่วนหนึ่งของแกนกลางอันเก่าแก่ (Axe historique) อันเลื่องชื่อ

  Place Black Icon หอไอเฟล
  หอไอเฟล

  เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

  Place Black Icon จัตุรัสคองคอร์ด
  จัตุรัสคองคอร์ด

  จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี และจตุรัสคองคอร์ด ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอร์ด สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก์ ขนาดใหญ่ คำว่า “โอเบลิสก์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทอง

  Place Black Icon ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
  ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

  ล่องเรือในแม่น้ำแซนน์ ที่เป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงสุดแห่งหนึ่งในกรุงปารีสอีกด้วย

  Place Black Icon ถนนชองเอลิเซ่
  ถนนชองเอลิเซ่

  เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส และเป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา ซึ่งถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในปารีส สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม ถนนสายใหญ่เส้นนี้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลก เป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่สำหรับช้อปปิ้งและชมผู้คนเดินผ่านไปมา ด้วยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส
  • นำท่านแวะไปถ่ายภาพมหาวิหารสำคัญของกรุงปารีส มหาวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคที่สวยงามและอลังการ มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1163 ก่อนจะเสร็จสิ้นในปี 1345
  • นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่เป็นทั้งทางเข้าและไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ ภายในนั้นมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น
  • นำท่านอิสระทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ที่ร้าน เบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแน่นขนัดไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทำ Tax Refund ได้ที่ห้างนี้ได้เลยด้วย สะดวกมาก
  • อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • พักที่ Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส
  มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส

  มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
  พิพิธภัณฑ์ลุฟว์

  เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกมากมาย เช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงานของต่าง ๆ ของเลโอนาร์โด ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

  Place Black Icon ดิวตี้ฟรี
  ดิวตี้ฟรี

  ซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่องสำอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

  Place Black Icon แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

  เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทั่วโลกกว่า 110 แบรนด์ แถมเป็นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองว่าถูกใจขาช้อปทั้งหลายแน่นอน

  บ่าย

  • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดิฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในหัวเมืองหลักของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนั้นสามารถสืบย้อนประวัติไปได้ถึงยุคนีโอลิธิค ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเมืองดิฌงก็ค่อยๆ ขยับขยายเรื่อยมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 15 ที่เมืองดิฌงรุ่งเรืองถึงที่สุด เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของยุโรป ทั้งทางด้านศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบัน

  เย็น

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Holiday Inn Express Dijon หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองเซอร์ริส
  เมืองเซอร์ริส

  เป็นเมืองเล็กๆ ในฝรั่งเศสตอนกลาง มีความเงียบสงบ เป็นที่ตั้งของเอาท์เลตชื่อดัง รู้จักกันในชื่อลา วิลลี่ วิลเลจ เอาท์เลต

  Place Black Icon ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต
  ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เลต

  เป็นเอาท์เล็ตที่รวมมากกว่า 100 แบรนด์ดังแล้วหรูหรา ซึ่งเปิดทุกวัน และอยู่ไม่ไกลจากดิสนีย์แลนด์ปารีส

  Place Black Icon ดิจอง
  ดิจอง

  เมืองดีจอง Dijon เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ชั้นเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กัน (Burgundy region) แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจอง เป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของแคว้น เบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดีจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีโบสถ์คริสตจักรจำนวน มากตั้งอยู่ภายในเมือง อีกยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในเมืองก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นเมืองหลวงทางด้านความมั่งคั่งและอำนาจเมื่อสมัยโบราณ เพราะเคยเป็นที่อยู่ของ Dukes of Burgundy

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Holiday Inn Express Dijon หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่แฝงเสน่ห์เอาไว้มากมาย การันตีความงามด้วยสมญานามว่า “เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์” เพราะเมืองเก่าแก่แห่งนี้จะมีคลองเล็กคลองน้อยแทรกอยู่ทั่วๆ เมือง ดูไปแล้วคล้ายเมืองเวนิสแห่งอิตาลีไม่น้อย

  บ่าย

  • รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝรั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีในการเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทใกล้ ภูเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดูยิ่งใหญ่ และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกอีกด้วย เมืองเมอแฌฟเป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆ ก่อนจะได้ถูกพัฒนาเป็นเมืองในปี 1920
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกส์ (Chamonix) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขามองบลังค์นี้ เป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดใน เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1924 ด้วย ชาโมนิกซ์มีลานสกีได้มาตรฐานและแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสูงรายล้อมโดยเฉพาะภูเขามองบลังค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก ใ

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon อันเนอซี
  อันเนอซี

  เมืองอันเนอซี (ANNECY) (104 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทำให้ที่นี่ปราศจากมลพิษเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่ชั้นนำของโลกด้วย เดินทางถึง เมืองอันเนอซี นำท่าน ชมเมืองอันเนอซี เมืองพักตากอากาศที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศสซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติเข้ามาเยี่ยมชมตลอดปี ชมความน่ารักของเมืองนี้บริเวณย่านเมืองเก่าที่แสนโรแมนติคด้วย ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝั่งคลองที่มีน้ำใสสะอาด และเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก

  Place Black Icon เมืองเมอแฌฟ
  เมืองเมอแฌฟ

  เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส บริเวณเทือกเขาแอลป์ตรงเขามองบลังต์ ในเมืองตากอากาศนี้มีประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมอัลไพน์ และมรดกดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยโรงแรมสุดหรูสไตล์ชนบท ร้านคาเฟ่ ร้านบูติคอันเก่ไก๋ เป็นอีกเมืองบรรยากาศดีที่ไม่เหมือนใครเลย

  Place Black Icon ชาโมนิกซ์
  ชาโมนิกซ์

  เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้ มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง สามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เพื่อไต่ระดับขึ้นไปยัง สถานี Auiguille du Midi ของภูเขามองบลังค์ที่มีระดับความสูงที่สุดคือ 3,842 เมตร เคเบิ้ลคาร์นี้จัดได้ว่าเป็นเคเบิ้ลคาร์ที่สูงที่สุดในโลก สถานีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศน์สุดอลังการ เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่ครองตำแหน่งยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านสู่เมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเป็นถึงเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรินนั้นมากมายไปด้วยประวัติศาสตร์เก่าแก่ กรุ่นด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ล้นเหลือ และยังเป็นเมืองที่จะสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตล์ได้เกือบทั่วทุกมุมเมือง
  • นำท่านเที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคาร์โล (Piazza San Carlo) หนึ่งในจัตุรัสหลักกลางเมืองของทูริน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให้จัตุรัสและบริเวณโดยรอบให้เป็นสไตล์บาโรค จัตุรัสนี้เป็นจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญด้วยการเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล คอนเสิร์ต พาเหรด และอีกมากมาย

  เย็น

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Novotel Turin หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon กระเช้าไอกุยดูมิดิ
  กระเช้าไอกุยดูมิดิ

  เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ที่อยู่ในระดับความสูง 3,842 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และยังสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

  Place Black Icon เขามองบลังค์
  เขามองบลังค์

  เป็นหนึ่งในภูเขาสูงในเทือกเขาแอลป์ ภูเขาตั้งอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Graian Alps ระหว่างภูมิภาคของ Aosta Valley, อิตาลีและ Savoie และ Haute-Savoie, ฝรั่งเศส เป็นภูเขาในฝันอันยอดนิยมแห่งหนึ่งที่นักปีนเขาทั่วโลกอยากมาพิชิต

  Place Black Icon โตริโน่
  โตริโน่

  เป็นเมืองหลักของแคว้นปีเยมอนเตในประเทศอิตาลีและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี เป็นทั้งเมืองศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมและธุรกิจของภาคเหนือของอิตาลี ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโป

  Place Black Icon จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่
  จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่

  จัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตูรินในเรื่องร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สถาปัตยกรรม และโบสถ์คู่ที่เป็นเหมือนประตูเมือง เหมาะสำหรับการเดินเที่ยวและชมความงดงามของเมืองอิตาลีแบบคลาสสิก หรือลิ้มลองกาแฟสดเอสเพรสโซตามคาเฟ่ที่มีอยู่มากมาย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Novotel Turin หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัดลิกูเรีย (Liguria) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของอิตาลีอีกด้วย และด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ติดทะเล ทำให้เมืองเจนัวเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
  • นำท่านเที่ยวชมเมืองเจนัว จัตุรัสเฟอร์ราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของเมืองเจนัว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นเหมือนตัวแบ่งระหว่างย่านเมืองเก่าที่มากมายไปด้วยประวัติศาสตร์หลายร้อยปี กับย่านเมืองใหม่ที่แสนทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ
  • ไม่ไกลจากจัตุรัสเฟอร์ราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแห่งเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12-14 ด้วยสไตล์การตกแต่งที่ผสมผสานแต่ลงตัวและเข้ากันอย่างน่าทึ่งของสไตล์โรมาเนสก์และโกธิค

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย (Serravalle Scrivia)
  • ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ที่ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์ราวิลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายในมีร้านค้าพร้อมให้บริการและเลือกซื้อมากถึง 240 ร้านค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก พร้อมด้วยข้อเสนอชั้นดีด้วยการลดราคาสูงสุด 70% ให้ได้ช้อปปิ้งกันได้อย่างจุใจ

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • นำท่านมุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแฟชั่นและการออกแบบ
  • พักที่ Bedbank NH Milan หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เจนัว
  เจนัว

  เป็นเมืองและเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวและแคว้นลิกูเรีย และบริเวณเมืองมีความหนาแน่นประชากรราว 900,000 คน นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Superba อันเนื่องมาจากความรุ่งเรืองในอดีต

  Place Black Icon จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่
  จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่

  เป็นที่ตั้งของน้ำพุกลางเมือง ถือเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในอิตาลี ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งเป็นเด็ก รายล้อมด้วยบ้านเรือนแบบคลาสสิคโรมันย้อนยุค มีโบสถ์เก่าแก่ สวนสวยประดับอยู่ทั่วเมือง ผ่านชม อาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจำเมืองหรือดูโอโม่ที่สร้างขึ้นแบบโรมาเนสก์และโกธิค

  Place Black Icon มหาวิหารซานลอเรนโซเจนัว
  มหาวิหารซานลอเรนโซเจนัว

  เป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิกในเมืองเจนัวของอิตาลี ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับ Saint Lawrence (San Lorenzo) และเป็นที่นั่งของอาร์คบิชอปแห่งเมืองเจนัว มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการสถาปนาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกลเซียสที่สองในปี 1118 และถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 12 ถึง 15 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมโรมาเนสต์

  Place Black Icon มิลาน
  มิลาน

  มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

  Place Black Icon แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์ราวิลล์
  แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์ราวิลล์

  ที่นี่เป็นเอาท์เล็ตศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคยุโรป ด้วยพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า 37,000 ตารางเมตร ที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านแบรนด์เนม พร้อมร้านค้าแฟชั่นกว่าร้อยๆ ร้าน ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่น่าดึงดูดใจอย่างน่าประหลาดใจ เนื่องจากเป็นลักษณะจำลองในย่าน Ligurian ทั่วไป ที่มีร้านค้าบูติกเรียงรายไปตามถนนเพียซซ่า และถนนที่คดเคี้ยวมีร้านกาแฟร้านอาหารและพื้นที่นั่งเล่น

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Bedbank NH Milan หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์กของเมืองมิลาน ณ จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จัตุรัสแห่งนี้โดดเด่นนั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ด้วยเพราะเป็นสถานที่ตั้งของ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจำเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี
  • ที่บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังมีสัญลักษณ์เด่นอยู่ นั่นก็คือ อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1896 เพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
  • นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทซฟอร์ซา (Sforza Castle) จุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนมิลาน ด้วยขนาดที่ใหญ่โตทำให้เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบันภายในเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่ศิลปะสวยๆ
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมืองมิลานมานานกว่า 230 ปี แห่งนี้เป็นอาคารสีขาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่สะดุดตาเท่าไรนัก แต่ภายในนั้นอลังการด้วยโรงละครขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดังมากมาย
  • ที่ด้านหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจัตุรัส พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า นี้เองที่เราจะได้เห็นรูปปั้น อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลีโอนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาตร์คนสำคัญของโลก

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสองข้างทางเดินกว้าง ที่โดดเด่นมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทำให้สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพอากาศนำท่านสู่เมือง โคโม่ (Como) เมืองที่เพียบพร้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
  • นำท่านเที่ยวชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลี ด้วยพื้นที่กว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทำให้เป็นหนึ่งเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

  ค่ำ

  • 21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  Place Black Icon จัตุรัสดูโอโมแห่งฟลอเร้นซ
  จัตุรัสดูโอโมแห่งฟลอเร้นซ

  จัตุรัสที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในยุโรป โดยจัตุรัสนั้นตั้งอยู่ในใจกลางของศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองฟลอเรนซ์

  Place Black Icon มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
  มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

  เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า คือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นที่พบปะของผู้คน รอบๆ ดูโอโมคือศูนย์รวมร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon ปราสาทสฟอร์เซสโก
  ปราสาทสฟอร์เซสโก

  ที่นี่มีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีบ้านส่วนตัวอีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปราสาทขนาดใหญ่ แต่บ้านเหล่านี้ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับตกแต่ง และภาพวาด ซึ่งมีคุณค่าแก่การเยี่ยมชม

  Place Black Icon โรงละครโอเปร่าลาสกาล่า / โรงอุปรากรลา สกาลา
  โรงละครโอเปร่าลาสกาล่า / โรงอุปรากรลา สกาลา

  เป็นโรงละครสำหรับอุปรากรที่มีชื่อเสียงโรงละครในโลกตั้งอยู่ที่ มิลานในประเทศอิตาลี ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก โดยมีจูเซปปี พิแอร์มารินิ (Giuseppe Piermarini) เป็นสถาปนิก โรงอุปรากรเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 1778 นอกจากจะเป็นโรงอุปรากรแล้วโรงอุปรากรลา สกาลาก็ยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์โรงอุปรากรลา สกาลา และเป็นเจ้าของสถาบันการศึกษาการแสดง จุดมุ่งหมายก็เพื่อฝึกนักดนตรี นักเต้นรำ และผู้ทำงานรุ่นใหม่

  Place Black Icon อนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชีกรุงมิลาน
  อนุสาวรีย์ลีโอนาร์โด ดาวินชีกรุงมิลาน

  เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงลีโอนาร์โด ดาวินชี อัจฉริยบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลกที่มีความสามารถหลากหลาย เพราะเป็นทั้งสถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ หลักความคิดและผลงานมากมายของเขาเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลก

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon โคโม
  โคโม

  เมืองโคโม่นั้นเป็นเมืองเล็กๆที่มีความงดงาม บ้านเรือนปลูกสร้างในสไตล์ของวิลล่าและบ้านพักต่างอากาศ ของคนมีฐานะ สิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนให้มาที่สถานที่แห่งนี้ก็คือตัวทะเลสาบโคโม่นั่นเอง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 06.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  ค่ำ

  • 18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า
3
Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า
4
Holiday Inn Express Dijon หรือเทียบเท่า
5
Mercure Chamonix Les Bossons หรือเทียบเท่า
6
Novotel Turin หรือเทียบเท่า
7
Bedbank NH Milan หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 28 ก.ย. 19 อา 6 ต.ค. 19 ฿45,900 ฿43,900 ฿45,900
ส 5 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿45,900 ฿43,900 ฿45,900
ส 12 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ฿45,900 ฿43,900 ฿45,900
ส 9 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ฿47,900 ฿45,900 ฿47,900
ส 30 พ.ย. 19 อา 8 ธ.ค. 19 ฿47,900 ฿45,900 เลือก ฿47,900
เลือก
ศ 6 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. 19 ฿47,900 ฿45,900 เลือก ฿47,900
เลือก
ส 28 ธ.ค. 19 อา 5 ม.ค. 20 ฿60,900 ฿58,900 ฿60,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 • 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา)
 • 3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล 
 • 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • 3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 
 • 3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 • 3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • 4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 • 5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • 6. หลักฐานทางการเงิน Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจํานวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 • 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน 
 • 9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี 
 • 9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง
 • - จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
 • - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
 • - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
 • - ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
 • - เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • 9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา 
 • - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
 • - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
 • - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
 • - ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
 • หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร 
 • 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 • 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 • 12. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้

หมายเหตุ


 • อัคราค่าบริการไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน 
 • อัคราค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
 • หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน 
   
 • 1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • 2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • 4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • 5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 12566
อิตาลี ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสซานคาร์โลตูริโน่ / เขามองบลังค์ / พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ / หอไอเฟล
Emirates Airline
฿47,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์