ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สะพานแขวนมาจังโฮซู สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล บิน Jeju Air

เน้นสวนสนุก
รหัส 12665
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
ส.ค. ก.ย.
Jeju Air
Jeju Air
เริ่มต้น 25,990
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
สะพานแขวนมาจังโฮซู
สะพานแขวนมาจังโฮซู
คาเฟ่ 943 KING’S CROSS
คาเฟ่ 943 KING’S CROSS
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน