ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน พระราชวังหลวง ยอดเขามอนต์จูอิก สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 12835
ทัวร์ยุโรป - สเปน โปรตุเกส
10 วัน 7 คืน
Emirates Airline
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
24 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังอัลฮัมบรา (พระราชวังสีชมพู)
พระราชวังอัลฮัมบรา (พระราชวังสีชมพู)
มหาวิหารเซบีย่า
มหาวิหารเซบีย่า
แหลมโรกา
แหลมโรกา
สนามฟุตบอลคัมป์ นู
สนามฟุตบอลคัมป์ นู
มอนต์จูอิก
มอนต์จูอิก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)