ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส 8 วัน 5 คืน พระราชวังดอดจ์ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร หอเอนปิซ่า บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า) พระราชวังดอจเวนิส หอศีลจุ่มซันโจวานนี่ หอระฆังจอตโต้ ปราโต้ จตุรัสไมเคิลแองเจลโล โคลีเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน วิหารแพนธีออน จตุรัสนาโวนา มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) วาติกัน ย่านบันไดสเปน น้ำพุเทรวี่ โรม หอเอนปิซ่า ปิซา ลาสเปเซีย ชิงเกว่ แตร์เร เลวานโต มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) ฟลอเรนซ์ สะพานถอนหายใจ หอระฆังซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค จัตุรัสซานมาร์โค เวนิส บ้านของจูเลียต เวโรน่า แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มิลาน ทัวร์ครับ ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส 8 วัน 5 คืน พระราชวังดอดจ์ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร หอเอนปิซ่า บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า) 45900.0 new
4.9 15
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส 8 วัน 5 คืน พระราชวังดอดจ์ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร หอเอนปิซ่า บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12868
ชมสถาปัตย์
รหัส 12868
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ชิงเกว่ แตร์เร / สะพานถอนหายใจ
Emirates Airline
฿45,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12868
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ชิงเกว่ แตร์เร / สะพานถอนหายใจ
Emirates Airline
฿45,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
30 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 8 วัน 5 คืน
 • ค่ำ

  • 17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
  • 21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • 03.35 น. ออกเดินทางสู่ เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  • 08.15 น. เดินทางถึงมิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
  • เที่ยวชมเมือง มิลาน (Milan) หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการค้า ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแฟชั่นและการออกแบบ แวะเที่ยวชมแลนด์มาร์กของเมือง
  • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจำเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจำนวนมากถึง 135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจำนวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ
  • อิสระช้อปปิ้ง ที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสองข้างทางเดินกว้าง ที่โดดเด่นมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทำให้สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพอากาศ

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • เดินทางสู่ เวโรน่า (Verona) หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้น และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของอิตาลีตอนเหนืออีกด้วย นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงเสน่ห์ของความเป็นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเวโรน่าแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้วยการเป็นเมืองโลเกชั่นของวรรณกรรมชื่อดังอย่าง โรมิโอแอนด์จูเลียต
  • นำท่านชม บ้านโรมิโอ&จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสีขาวที่มีจุดเด่นคือ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน จุดนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรน่า เพื่อชมต้นกำเนิดของตำนานความรักชื่อดัง

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SHG Hotel Catullo หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  Place Black Icon มิลาน
  มิลาน

  มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

  Place Black Icon มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
  มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

  เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า คือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นที่พบปะของผู้คน รอบๆ ดูโอโมคือศูนย์รวมร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon เวโรน่า
  เวโรน่า

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเวโรนา แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่เห็นได้งานนิทรรศการประจำปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน

  Place Black Icon บ้านของจูเลียต
  บ้านของจูเลียต

  สถานที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราว โรมิโอกับจูเลียต ที่ซึ่งสาวๆ ที่ผิดหวังกับความรักจะมาเขียนจดหมาย เขียนข้อความบอกและอธิฐาน ให้ประสบความสำเร็จกับความรัก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  SHG Hotel Catullo หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโค้ชปรับอากาศ จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส
  • นำทุกท่านนั่งเรือต่อเพื่อไปยัง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่ระลึกกันที่ พระราชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวังริมน้ำแสนอลังการที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ที่เคยเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตั้งแต่ปี 1923 ก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้เข้าชม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเวนิสเลยทีเดียว

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นก็เดินเที่ยวชมแลนด์มาร์สำคัญต่างๆ ในเมืองและเก็บภาพสถานที่ต่างของเมืองแห่งคลองนี้ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) จัตุรัสหลักของเมืองเวนิสและยังเป็นศูนย์กลางเมืองตั้งแต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค
  • และจุดเด่นของจัตุรัสเซนต์มาร์คแห่งนี้ก็คือ มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Basilica) ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั้นมากมายที่ทั้งละเอียดและประณีต และที่อยู่ติดกันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คือ หอระฆัง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่เห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตาม
  • และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำที่คั่นกลางระหว่างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ ที่ได้ชื่อว่าสะพานถอนหายใจนั้นมาจากการที่นักโทษก่อนที่จะเข้าไปยังคุกจะต้องเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองเวนิสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกจองจำ ทำให้รู้สึกเสียใจและต้องถอนหายใจออกมา

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Russott Hotel หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เวนิส
  เวนิส

  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้ เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญ ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็นหนึ่งในเมือง มรดโลก

  Place Black Icon พระราชวังดอจเวนิส
  พระราชวังดอจเวนิส

  เป็นพระราชวังสไตล์เวนิสโกธิค เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon จัตุรัสซานมาร์โค
  จัตุรัสซานมาร์โค

  จัตุรัสซานมาร์โคได้รับการประกาศเป็น ห้องวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมาร์โคหรือจัตุรัสเซนต์มาร์คอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสำหรับการนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับช่วงบ่ายที่แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีร้านกาแฟกลางแจ้งที่ตั้งกระจายอยู่ริมทางเดินในจัตุรัส เช่นเดียวกับอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบนอก

  Place Black Icon โบสถ์ซานมาร์โค
  โบสถ์ซานมาร์โค

  โบสถ์ซานมาร์โค หรือ โบสถ์เซนต์มาร์ก คือโบสถ์ประจำเมืองของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง (Church of Gold) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซันมาร์โก ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนสซองส์ มีการประดับอย่างงดงามด้วยโมเสก และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส

  Place Black Icon หอระฆังซานมาร์โค
  หอระฆังซานมาร์โค

  ตั้งอยู่ในลานซานมาร์โค ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลี สร้างอิฐสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้นๆ เหนือขึ้นไปมีระเบียงล้อมรอบหอระฆัง หอระฆังแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดของเมือง

  Place Black Icon สะพานถอนหายใจ
  สะพานถอนหายใจ

  เชื่อมต่อกับพระราชวังดอจ วังแห่งนี้มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษที่เดินข้ามสะพานก่อนที่จะหมดอิสรภาพ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Russott Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี และเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรปในช่วงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ถือกำเนิดของยุคเรเนสซองส์ และยังได้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ์ ชมความงามของเมืองสวยริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน สถานที่เคยเป็นที่อยู่ของศิลปินระดับโลกหลายต่อหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ลีโอนาร์โด ดาวินซี่ ไมเคิลแองเจโล
  • นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral) มหาวิหารขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของยุโรป ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สีส้มในสไตล์ศิลปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแต่งด้วยหินอ่อนหลายเฉดสี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ถูกจะทะเบียนขึ้นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วในปี 1982
  • ที่ติดกันและโดดเด่นไม่แพ้มหาวิหารฟลอเรนซ์ก็คือ หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s Bell Tower) ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิหารแต่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยู่ภายในถึง 7 อัน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฟลอเรนซ์เลย ตัวอาคารยังสวยด้วยหินอ่อนและรูปแกะสลักที่โดยรอบ
  • นำทุกท่านถ่ายรูปกับ หอศีลจุ่มซันโจวานนี่ (Florence Baptistry) ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์ อาคารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สวยด้วยรูปทรงอาคาร 8 เหลี่ยมและสถาปัตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ที่เห็นได้ไม่บ่อยนักในอิตาลี อีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือประตูสัมฤทธิ์ที่สวยงดงามด้วยประติมากรรมนูนที่ได้ถูกบรรจงสร้างขึ้น ตั้งแต่อดีตแล้วที่คนสำคัญต่างๆ ล้วนมาทำพิธีศีลจุ่มที่นี่
  • ข้ามมาที่ จัตุรัสไมเคิลแองเจโล จัตุรัสสวยบนเนินเขาเหนือเมืองฟลอเรนซ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ศิลปินชื่อก้องโลก ไมเคิลแองเจโล โดยในบริเวณจัตุรัสจะมีรูปปั้นบรอนซ์เลียนแบบผลงานชิ้นเอกอย่าง David และอีกหลายชิ้น ที่บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์ เพราะสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบพาโนรามาเลยทีเดียว
  • เดินทางต่อสู่เมือง พราโต้ (Prato) เมืองสวยในแคว้นทัสคานี ตัวเมืองตั้งอยู่ที่เชิงภูเขา Retain และด้วยระดับความสูงของตัวเมืองที่อยู่ที่ 768 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้มีอากาศเย็นสบายและสวยด้วยทิวทัศน์รอบข้าง

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Charme หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ฟลอเรนซ์
  ฟลอเรนซ์

  เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศอิตาลีนั่นเอง เมืองฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก

  Place Black Icon มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
  มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)

  มหาวิหารที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ์ เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยู่ภายใต้การดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งฟลอเรนซ์

  Place Black Icon หอระฆังจอตโต้
  หอระฆังจอตโต้

  เป็นหอระฆังแบบตั้งแยกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ประกอบขึ้นเป็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ มีความสูงอยู่ที่ 85 เมตร เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมโกธิคของฟลอเรนซ์ที่ได้รับการออกแบบโดย Giotto ซึ่งมีลักษณะการตกแต่งด้วยประติมากรรมและสีหินอ่อนโพลีโครเมี่ยม

  Place Black Icon หอศีลจุ่มซันโจวานนี่
  หอศีลจุ่มซันโจวานนี่

  เป็นอาคารทางศาสนาในฟลอเรนซ์ที่มีลักษณะอาคารศีลแปดเหลี่ยม เป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1,059 และปี 1,652 มีชื่อเสียงในด้านของประตูสำริดที่มีความสำคัญทางศิลปะและประติมากรรมนูนกับสถาปัตยกรรมของอาคารในสไตล์โรมันฟลอเรนซ์ ซึ่งถึงแม้ว่าสไตล์ฟลอเรนซ์จะไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วอิตาลีอย่างกว้างขวางอย่างสไตล์โกธิค โรมาเนสต์ ลอมบาร์ด หรืออื่นๆ แต่ที่นี่ก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมในภายหลัง

  Place Black Icon จตุรัสไมเคิลแองเจลโล
  จตุรัสไมเคิลแองเจลโล

  จตุรัสไมเคิลแองเจลโล เป็นจุดชมวิวมองเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ในมุมสูง มีรูปจำลองของ เดวิด สัญลักษณ์ของคนหนุ่มแข็งแรงผู้รักอิสรภาพ ซึ่งถือเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระของเมืองฟลอเรนซ์ รูปแกะสลักของจริงฝีมือของ ไมเคิล แองเจลโล อยู่ที่ Galleria dell'Accademia, Florence

  Place Black Icon ปราโต้
  ปราโต้

  เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของแคว้นทัสคานีและใหญ่เป็นอันดับสามในภาคกลางของอิตาลีรองจากโรมและฟลอเรนซ์ ในอดีตเศรษฐกิจของปราโตอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอิตาลี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Charme หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางสู่เมือง เลวานโต้ (Levanto) เมืองริมฝั่งทะเลในแคว้นลิกูเรีย (Liguria) สวยทั้งด้วยวิวริมทะเลบรรยากาศดีๆ และอาคารบ้านเรือนในสไตล์อิตาเลียนริเวียร่า ขึ้นรถไฟสายชมวิว ที่แล่นเลียบริมชายฝั่งทะเลของอิตาลี รีเวียร่า
  • ชมวิว 5 หมู่บ้านแห่ง ชิงเคว เตรเร (Cinque Terre) หมู่บ้านประมงโบราณ ที่อาคารต่างๆ จะถูกวาดทาเป็นสีเหมือนลูกกวาดหลากสี บรรยากาศชิลล์ๆ และทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองทำให้ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต และยังเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ไปลงยังเมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่าที่สำคัญทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • มุ่งหน้าสู่เมือง ปิซ่า (Pisa) เมืองริมแม่น้ำอาร์โนในแคว้นทัสคานี ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีโบสถ์โบราณกว่า 20 แห่ง พระราชวังเก่าแก่สมัยยุคกลาง และด้วยการที่อยู่ติดแม่น้ำที่ใกล้ทางออกไปยังทะเลทำให้เป็นเมืองแห่งการค้าขายที่สำคัญ
  • เดินทางต่อสู่สิ่งก่อสร้างโบราณที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่าง หอเอนปิซ่า (Tower of Pisa) หยุดแวะถ่ายรูปกันให้เต็มที่
  • หอเอนปิซ่านี้จริงๆ แล้วเป็นหอระฆังของ มหาวิหารปิซ่า (Pisa Cathedral) โดยที่ตัวอาคารนั้นได้เริ่มเอนในช่วงการก่อสร้างช่วงศตวรรษที่ 12 โดยเกิดจากพื้นดินที่ยุบตัวลงเพราะรับน้ำหนักอาคารไม่ไหว แล้วก็ค่อยๆ เอนมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะสร้างเสร็จสิ้นในศตวรรษที่ 14 แต่การเอนเอียงนั้นก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงปลายศตวรรษที่ 20 ที่การเอียงได้หยุดลง แต่นอกจากการเอนเอียงที่น่าสนใจมากแล้วตัวอาคารสีขาวสะอาดก็สวยไม่แพ้กัน
  • เดินทางกลับสู่เมืองพราโต้

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Charme หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เลวานโต
  เลวานโต

  เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ที่สำคัญเมืองนี้เป็นที่พำนักของขุนนางคนสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ทำให้มีวิลลาสวย ๆ ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาพร้อมกันนี้ยังเป็นเมืองที่ปลูกต้นมะกอกคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีก็ว่าได้

  Place Black Icon ชิงเกว่ แตร์เร
  ชิงเกว่ แตร์เร

  เป็นหมู่บ้านมรดกโลกห้าเเห่ง มีอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นที่ท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงและน่าสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย ชิงเกว แตร์เร คือ เป็นส่วนประกอบของหมู่บ้านหลากสีทั้งห้าแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ชอบการชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบ้านช่องที่ถูกฉาบไว้ด้วย สีสันสะดุดตามากมาย

  Place Black Icon ลาสเปเซีย
  ลาสเปเซีย

  เป็นเมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้า และการทหาร

  Place Black Icon ปิซา
  ปิซา

  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยู่ในแคว้นทัสกานี ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

  Place Black Icon หอเอนปิซ่า
  หอเอนปิซ่า

  ตั้งอยู่ที่เมืองปีซ่า ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 176 ปี ตามประวัติกล่าวว่า ขณะก่อสร้างเสร็จ ฐานทรุดไปข้างหนึ่ง จะเป็นด้วยการคำนวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไม่ทราบ เมื่อวัดปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แต่กระนั้นก็ยังไม่ล้ม ยังเอียงอยู่จนถึงทุกวันนี้ จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Charme หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านมุ่งหน้าสู่ โรม (Rome) นอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นลาซิโอ ตั้งอยู่ตอนกลางของอิตาลี ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของโรมนั้นกินเวลามากกว่า 2,800 ปี

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) อีกมุมหนึ่งในโรมที่สวยงามและอลังการด้วยประติมากรรมรูปปั้นองค์เทพต่างๆ ที่ตระหง่านเป็นฉากหลังให้กับอ่างน้ำพุขนาดใหญ่ มีความเชื่อสนุกๆ เกิดขึ้นที่น้ำพุแห่งนี้ว่า หากใครก็ตามยืนหันหลังให้กับน้ำพุแล้วโยนเหรียญด้วยมือขวาข้ามหัวไหล่ข้างซ้ายลงในอ่างน้ำพุนี้ก็จะได้กลับมาเที่ยวโรมอีก เพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจหากเห็นผู้คนพากันมาโยนเหรียญที่นี่
  • ชม บันไดสเปน (Spaish Step) ที่อยู่บนเนินเขาขนาดย่อม เป็นบันไดกว้างทอดยาวลงมายังพื้นเบื้องล่างปลายสุดของบันไดด้านล่างมี “อ่างน้ำพุบาร์คัสเซีย” (Fontana Della Baecaccia) อ่างนี้มีรูปร่างเรียวยาวปลายทั้งสองข้างเรียวแหลมคล้ายเรือ แล้วมีน้ำพุอยู่ในลำเรือนี้ บันไดสเปนที่ว่านี้ออกแบบด้วยศิลปะแบบรอกโคโค สร้างในปี พ.ศ. 2266 บันไดกว้างใหญ่นี้เป็นจุดนัดพบและเยี่ยมชมชื่อดังของโรม

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Midas หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon โรม
  โรม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยโรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอิตาลี[3] ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก[4] นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยว 4.2 ล้านคนต่อปี และโคลอสเซียมมี 4 ล้านคนต่อปี)

  Place Black Icon น้ำพุเทรวี่
  น้ำพุเทรวี่

  เป็นน้ำพุที่น้ำนั้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีตำนานว่ามี เด็กผู้หญิงนำทางทหารโรมันไปหาแหล่งน้ำ

  Place Black Icon ย่านบันไดสเปน
  ย่านบันไดสเปน

  เป็นย่านบันไดที่ติดกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว สร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ.1717

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Hotel Midas หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน แม้จะเป็นประเทศอิสระ แต่นครรัฐวาติกันก็เปรียบประหนึ่งโรมอย่างแยกไม่ออกแม้จะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกก็ตาม
  • นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) มหาวิหารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แห่งนี้นั้นน่าชมมาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน แต่ก็เป็นการสร้างขึ้นบนร่องรอยของวิหารหลังเก่า ยิ่งใหญ่ด้วยความยาวของมหาวิหารถึง 186 เมตร จุผู้คนได้มากถึง 60,000 คน ทั้งพื้นและผนังเป็นหินอ่อนที่ฝังงานศิลปะไว้จนทั่ว ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์กต่างๆ ในตัวเมืองโรม
  • แวะถ่ายรูปสวยๆ ของบริเวณ จัตุรัสพิอาซซ่า นาโวน่า (Piazza Navona) เป็นย่านศิลปะอีกแห่งหนึ่งใจกลางโรมที่สวยงามและถูกห้อมล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบบารอ
  • จุดเด่นที่สุดในบริเวณปิอัซซา นาโวนาแห่งนี้ก็คืออ่างน้ำพุที่มีประติมากรรมรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า Fountain of Four Rivers เป็นการสื่อความหมายตรงตามชื่อ นั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำ 4 สายสำคัญของโลก ได้แก่ แม่น้ำดานูบจากทวีปยุโรป แม่น้ำไนล์จากทวีปแอฟริกา แม่น้ำคงคาจากทวีปเอเชีย และแม่น้ำริโอเดลาเพลทจากทวีปอเมริกา
  • นำท่านชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) อีกหนึ่งความสวยงามในสถาปัตยกรมแบบโรมันโบราณซึ่งตกทอดมาแต่อดีต “วิหารแพนธีออน” สร้างมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลถึง 27 ปี วิหารแพนธีออนยิ่งใหญ่ด้วยขนาดมหึมา เฉพาะหน้าจั่วเมื่อมองด้วยตาเปล่าก็ว่าใหญ่แล้ว ยังมีเสายักษ์เป็นฐานรองรับถึง 16 ต้น แต่เดิมชาวโรมันโบราณสร้างวิหารแพนธีออนไว้สำหรับเป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า
  • และนำท่านชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และยังเป็นที่มาของถนนทุกสายที่มุ่งเข้าสู่กรุงโรมอีกด้วย มีขนาดใหญ่และยังมีสภาพที่สมบูรณ์แม้จะผ่านกาลเวลามายาวนาน เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 855 เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะของ “จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1” ที่มีต่อ “แม็กเซนติอุส” ในสงคราม Battle of Milvian Bridge
  • แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม (Coloseum) ความยิ่งใหญ่ของ โคลอสเซียม กลายเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของโรมไปแล้ว และไม่เคยมีใครพลาดไปชมสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งนี้เมื่อไปเยือนโรม แม้จะค่อนข้างเสียหายไปตามยุคสมัยบ้าง แต่ก็ยังคงความอมตะของอดีตไว้อย่างมาก

  ค่ำ

  • ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
  • 22.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK96 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  Place Black Icon วาติกัน
  วาติกัน

  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือเรียกกันสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นที่ประทับของpope ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
  มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)

  เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่โตโอ่อ่า สวยงามตระการตาเต็มไปด้วยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ก็แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่มีคุณค่าสำคัญทางศาสนาในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

  Place Black Icon จตุรัสนาโวนา
  จตุรัสนาโวนา

  จตุรัสนาโวนา เป็นอีกจตุรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดในกรุงโรม ลานกว้างที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งเจริญตาเจริญใจ มีศิลปินเปิดหมวกมาโชว์การแสดงให้เรามากมาย เรียกได้ว่ามีของอะไรก็ปล่อยกันที่นี่

  Place Black Icon วิหารแพนธีออน
  วิหารแพนธีออน

  มหาวิหารแพนธีออนสร้างมาตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริปปา แต่โดนไฟไหม้ไปในปีค.ศ. 80 ต่อมากษัตริย์ฮาดริอานได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 118 แต่ยังคงให้เกียรติผู้สร้างเดิมด้วยการจารึกไว้ที่หน้าจั่ววิหารว่าอากริปปาคือผู้สร้างแพนธีออน นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

  Place Black Icon ประตูชัยคอนสแตนติน
  ประตูชัยคอนสแตนติน

  ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

  Place Black Icon โคลีเซียม
  โคลีเซียม

  เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองให้คนเข้ามาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่ได้เสียหายไปมากจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2000

  Place Black Icon ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
  ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

  รู้จักกันในอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ตั้งอยู่ในเมืองฟีอูมีชีโน ห่างจากศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารคับคั่งมากเป็นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของท่าอากาศยานชื่อของเลโอนาร์โด ดา วินชี ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผู้ออกแบบต้นแบบของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องจักรมีปีกบินได้เป็นคนแรกของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 05.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
  • 19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
SHG Hotel Catullo หรือเทียบเท่า
3
Russott Hotel หรือเทียบเท่า
4
Charme หรือเทียบเท่า
5
Charme หรือเทียบเท่า
6
Hotel Midas หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 12 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. 19 ฿43,900 ฿41,900 ฿43,900
ศ 15 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. 19 ฿45,900 ฿42,900 เลือก ฿45,900
เลือก
อา 1 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 ฿45,900 ฿42,900 ฿45,900
พฤ 5 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. 19 ฿47,900 ฿45,900 เลือก ฿47,900
เลือก
พฤ 26 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 ฿59,900 ฿45,900 เลือก ฿59,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • 1.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • 2.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • 3.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • 4.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 • 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา)
 • 3. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล 
  • 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • 3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 
  • 3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
  • 3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • 4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท
  • ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 • 5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
  • ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • 6. หลักฐานทางการเงิน 
  • - Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา
  • - Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement
  • (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร์)  **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 • 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • 8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน 
 • 9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี 
  • 9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง
   • - จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมนำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราที่กงสุลแจ้งวัฒนะ หากไม่มีการประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี
   • - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
   • - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
   • - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
   • - ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
   • - เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • 9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา 
   • - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
   • - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
   • - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
   • - ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
  • ** หมายเหตุ!! ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
 • 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 • 11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 • 12. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
 • ** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **

หมายเหตุ


 • เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน 
   
 • 1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • 2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • 4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • 5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 12868
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
โคลีเซียม / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ชิงเกว่ แตร์เร / สะพานถอนหายใจ
Emirates Airline
฿45,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์