ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน Qatar Airways มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 โคลีเซียม รูปปั้นแกะสลักเพียต้า จัตุรัสเวเนเซีย ระเบียง ปาลาสโซ ประตูชัยคอนสแตนติน วิหารแพนธีออน น้ำพุเทรวี่ กลุ่มโรมันฟอรัม มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) วาติกัน ย่านบันไดสเปน โรม ซากเมืองปอมเปอี เนเปิ้ล ถํ้าบลูก็อตโต เกาะคาปรี LA REGGIA DESIGNER OUTLET เนินเขา Tiburtine ทิโวรี่ เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ จตุรัสแคมโป เซียน่า มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า หอศีลจุ่มปิซ่า หอเอนปิซ่า ปิซา จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย โบสถ์ซานตา โครเช่ / มหาวิหารซันตาโกรเช มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) ฟลอเรนซ์ โบสถ์ซานมาร์โค พระราชวังดอจเวนิส สะพานถอนหายใจ เวนิส ท่าเรือตรอนเซโต้ เมสเตร้ บ้านของจูเลียต โรมันอารีน่า จตุรัสเออร์เบ เวโรน่า แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล ปราสาทสฟอร์เซสโก สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่มิลาโน ทัวร์ครับ ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน Qatar Airways 51900.0 new
4.9 12
ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 9 วัน 6 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า ล่องเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ บิน Qatar Airways
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / ถํ้าบลูก็อตโต / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
฿51,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / ถํ้าบลูก็อตโต / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
฿51,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
43 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • บ่าย

  • 17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS

  ค่ำ

  • 23.55 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองมิลาน...โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR123
  • 06.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านออกเดินทางเข้าสู่เมืองมิลาน
  • นำท่านเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “อินเตอร์มิลาน” ณ สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน (Football Club Internazionale Milano)
  • จากนั้น ชมบริเวณ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้
  • นำท่านชม มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า
  • และช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2” เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเวโรน่า” เมืองที่ใหญ่
  • จากนั้นนำท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน
  • โรมัน เดินทางเข้าสู่ “อดีตบ้านของจูเลียต” ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) *** กล่าวกันว่าท่านจะได้พบเนื้อคู่หลังจากเยือนบ้านจูเรียด ***
  • จากนั้นเดินทางสู่เมืองเวนิส

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
  ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

  รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศใช้บริการมากที่สุดของอิตาลี แต่ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

  Place Black Icon สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่มิลาโน
  สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่มิลาโน

  เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาชีโอนาเล มีลาโน หรืออินเตอร์ มิลาน และ เอซี มิลาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1925 และเปิดใช้การเมื่อ 19 กันยายน ค.ศ. 1926 หรือเมื่อ พ.ศ. 2469 ขนาดสนามหญ้ามีขนาด 105m x 68m ความจุทั้งหมด 82,955 ที่นั่ง ที่ตั้ง Via Piccolomini 5, 20151 Milan, Italy

  Place Black Icon ปราสาทสฟอร์เซสโก
  ปราสาทสฟอร์เซสโก

  ที่นี่มีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีบ้านส่วนตัวอีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปราสาทขนาดใหญ่ แต่บ้านเหล่านี้ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับตกแต่ง และภาพวาด ซึ่งมีคุณค่าแก่การเยี่ยมชม

  Place Black Icon มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
  มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

  เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า คือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นที่พบปะของผู้คน รอบๆ ดูโอโมคือศูนย์รวมร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon เวโรน่า
  เวโรน่า

  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเวโรนา แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่เห็นได้งานนิทรรศการประจำปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน

  Place Black Icon จตุรัสเออร์เบ
  จตุรัสเออร์เบ

  ในสมัยโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง รวมทั้ง เป็นตลาดขายสมุนไพรเมื่อหลายร้อยปีก่อนด้วย ปัจจุบัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีน้ำพุ ร้านกาแฟน่ารักน่านั่งเพลินๆ และร้านค้ามากมาย อีกทั้งยังเป็นตลาดขนาดย่อม ที่มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากจัตุรัสใหญ่ของเมืองอื่นๆ ภายในจัตุรัส เป็นแหล่งขายผักผลไม้ และขายสมุนไพรด้วย แต่ในช่วงกลางคืนจัตุรัสแห่งนี้จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ออกมาสังสรรค์กันในยามราตรี

  Place Black Icon โรมันอารีน่า
  โรมันอารีน่า

  เป็นสนามทรงรีที่สร้างด้วยหินอ่อนสีชมพูกว่า 1,900 ปีมาแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ไม่แพ้โคลอสเซียมในโรมแต่มีขนาดเล็กกว่า ด้วยเหตุนี้ เวโรน่า ถึงได้รับฉายาว่า Little Rome และในฤดูร้อนที่นี่ก็จะถูกใช้เป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ต โอเปร่ากลางแจ้ง

  Place Black Icon บ้านของจูเลียต
  บ้านของจูเลียต

  สถานที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราว โรมิโอกับจูเลียต ที่ซึ่งสาวๆ ที่ผิดหวังกับความรักจะมาเขียนจดหมาย เขียนข้อความบอกและอธิฐาน ให้ประสบความสำเร็จกับความรัก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเข้าสู่ “เมืองเวนิส
  • เรือนำท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส
  • นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค” ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ
  • ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์
  • นำท่านเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์
  • จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง
  • ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด อันเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Novotel Florence Hotel Sesto หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมสเตร้
  เมสเตร้

  เมสเตร้เป็นพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ของเวนิสที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นเวเนโตซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ทั้งสองฝั่งถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานหลักที่มีชื่อว่า Ponte della Libertà (สะพานแห่งอิสรภาพ) ในอดีตที่นี่ถือเป็นคนละเมืองกับเวนิส จนในปี 1926 เมืองนี้ถูกผนวกให้เป็นเมืองหนึ่งของเวนิส โดยเมสเตร้ถือเป็นฝั่งเวนิสที่อยู่ด้านแผ่นดินใหญ่

  Place Black Icon ท่าเรือตรอนเซโต้
  ท่าเรือตรอนเซโต้

  นครเวนิชถือว่าเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ได้ยินชื่อมานานแสนนาน เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนเพื่อใช้เดินทางสัญจรไปมา

  Place Black Icon เวนิส
  เวนิส

  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้ เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญ ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็นหนึ่งในเมือง มรดโลก

  Place Black Icon สะพานถอนหายใจ
  สะพานถอนหายใจ

  เชื่อมต่อกับพระราชวังดอจ วังแห่งนี้มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษที่เดินข้ามสะพานก่อนที่จะหมดอิสรภาพ

  Place Black Icon พระราชวังดอจเวนิส
  พระราชวังดอจเวนิส

  เป็นพระราชวังสไตล์เวนิสโกธิค เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon โบสถ์ซานมาร์โค
  โบสถ์ซานมาร์โค

  โบสถ์ซานมาร์โค หรือ โบสถ์เซนต์มาร์ก คือโบสถ์ประจำเมืองของเวนิส มีฉายาว่าโบสถ์ทอง (Church of Gold) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซันมาร์โก ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคไบแซนไทน์จนถึงยุคเรอเนสซองส์ มีการประดับอย่างงดงามด้วยโมเสก และประติมากรรมต่างๆ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส

  Place Black Icon ฟลอเรนซ์
  ฟลอเรนซ์

  เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศอิตาลีนั่นเอง เมืองฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก

  Place Black Icon มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
  มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)

  มหาวิหารที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ์ เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยู่ภายใต้การดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งฟลอเรนซ์

  Place Black Icon โบสถ์ซานตา โครเช่ / มหาวิหารซันตาโกรเช
  โบสถ์ซานตา โครเช่ / มหาวิหารซันตาโกรเช

  เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี ที่ตั้งแต่เดิมเป็นที่ลุ่มนอกกำแพงเมืองฟลอเรนซ์ ภายในวัดเป็นที่เก็บศพคนสำคัญๆ ของอิตาลีเช่นไมเคิล แอนเจโล, กาลิเลโอ กาลิเลอี, และคนอื่นจึงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “Pantheon of the Italian Glories” (จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

  Place Black Icon จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
  จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

  บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก เป็นต้น

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Novotel Florence Hotel Sesto หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปิซ่า
  • เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สำหรับหอเอนปิซ่านี้ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก
  • ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า Siena เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค
  • นำท่านเชิญเยี่ยม จตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบ้านของกาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมาก
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (chianciano terme) เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Alexander Hotel Palme หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ปิซา
  ปิซา

  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา อยู่ในแคว้นทัสกานี ฝั่งแม่น้ำอาร์โน ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร

  Place Black Icon หอเอนปิซ่า
  หอเอนปิซ่า

  ตั้งอยู่ที่เมืองปีซ่า ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 176 ปี ตามประวัติกล่าวว่า ขณะก่อสร้างเสร็จ ฐานทรุดไปข้างหนึ่ง จะเป็นด้วยการคำนวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไม่ทราบ เมื่อวัดปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แต่กระนั้นก็ยังไม่ล้ม ยังเอียงอยู่จนถึงทุกวันนี้ จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  Place Black Icon หอศีลจุ่มปิซ่า
  หอศีลจุ่มปิซ่า

  เป็นคริสต์ศาสนสถาน ที่สร้างเป็นอิสระจากสิ่งก่อสร้างอื่นโดยมีอ่างล้างบาปเป็นศูนย์กลาง หอล้างบาปจะเป็นสถานสำหรับผู้จะเข้ารีตเรียนรู้เรื่องศาสนาก่อนจะรับศีลล้างบาป และเป็นที่ทำพิธีล้างบาป

  Place Black Icon มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า
  มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า

  เป็นมหาวิหารเก่าแกที่ตั้งอยู่ในจตุรัสดูโอโม่ แห่งปิซ่า เป็นอีกหนึ่งอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซ่า แห่งประเทศอิตาลี

  Place Black Icon เซียน่า
  เซียน่า

  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

  Place Black Icon จตุรัสแคมโป
  จตุรัสแคมโป

  จตุรัสที่สวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งกีฬาแข่งม้าประจำปี ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของจตุรัสแห่งนี้ ที่มีลักษณะคล้ายปากปล่องภูเขาไฟอันรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญโบราณ เช่น ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

  Place Black Icon เซียนเซียโน่ เทอร์เม่
  เซียนเซียโน่ เทอร์เม่

  เมืองตากอากาศน่ารักๆ ของอิตาลี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Alexander Hotel Palme หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ชมเนินเขา TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  • พักที่ Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ทิโวรี่
  ทิโวรี่

  ภาคกลางของอิตาลี อยู่ห่างกรุงโรมไปทางตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีหิน travertine โดยเฉพาะหินแคลเซียมคาร์บอเนตสีขาวที่ใช้ในการสร้างอนุสาวรีย์โรมันส่วนใหญ่ ความลาดชันของเนินเขาใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยมะกอกไร่องุ่นและสวน และอุตสาหกรรมในประเทศที่สำคัญที่สุดคือการผลิตกระดาษ

  Place Black Icon เนินเขา Tiburtine
  เนินเขา Tiburtine

  เป็นเนินเขาไม่สูงมากที่ตั้งอยู่ในเมืองทิโวรี่ ประเทศอิตาลี จากด้านบนนักท่องเที่ยวจะได้เห็นทิวทัศน์ของเมืองอันสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อน เพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกสุดจับใจ

  Place Black Icon LA REGGIA DESIGNER OUTLET
  LA REGGIA DESIGNER OUTLET

  ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น BIALETTI, CALVIN KLEIN, D&G,DIESEL, PAUL SMITH, POLO, LEVI'S, REPLAY และอีกมากมาย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านโดยสารเรือเจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี
  • นำท่านล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศแห่งความงามรอบเกาะคาปรี ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 10 แห่ง
  • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเข้าชมความสวยงามของ “บลูกร็อตโต้” ประติมากรรมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภายในถ้ำจะมีสีฟ้ามรกตของน้ำทะเลสะท้อนกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาจากปากทางเข้าของถ้ำเป็นภาพที่สวยงาม ชมเกาะคาปรีสวรรค์ของการตากอากาศตากอากาศ ชมเมืองเล็กๆโบสถ์และตึกอาคารที่ เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อนและจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขาซึ่งงดงามจนไม่อาจละสายตา
  • หมายเหตุ: การเข้าชมถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ระดับน้ำขึ้น-ลง และสภาพของคลื่นทะเลในวันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถเข้าชมถ้ำมรกตได้ บริษัทฯ จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว แห่งอื่นทดแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางลงใต้สู่เมืองเนเปิ้ล ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนียและจังหวัดเนเปิลส์ในอิตาลี เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เกาะคาปรี
  เกาะคาปรี

  เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก กษัตริย์เชื้อพระวงศ์จากทั่วแคว้นแดนยุโรป มหาเศรษฐีหมื่นล้าน ดาราเซเลปบริตี้คนดังจากทุกวงการ ณ ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นที่มีไว้ให้ประกวดประชันความร่ำรวยของพวกเขาเหล่านั้น ร้านสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่ในโลกนี้ เราสามารถพบเห็นได้ทุกยี่ห้อ ถึงแม้ว่าราคาที่แปะป้ายไว้นั้นจะสามารถทำให้คนอย่างเราๆ ได้แต่อ้าปากค้างก็ตาม

  Place Black Icon ถํ้าบลูก็อตโต
  ถํ้าบลูก็อตโต

  อยู่ตอนเหนือของเกาะคาปรี ปากถ้ำมีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้น ซึ่งเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ำได้เฉพาะเวลาน้ำทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ำเข้ามาจากปากถ้ำ จะทำให้น้ำในถ้ำมีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า”บลู กรอตโต้”

  Place Black Icon เนเปิ้ล
  เนเปิ้ล

  เป็นเมืองหลวงของเนเปิลส์ในอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปอมเปอี” นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาที ต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณปอมเปอีขึ้น ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงโรม” Rome
  • นำท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

  ค่ำ

  • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ซากเมืองปอมเปอี
  ซากเมืองปอมเปอี

  เมืองปอมเปอีตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ถือกำเนิดขึ้นโดยชาวออสกัน ในช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันในช่วง 80 ปีก่อนคริสตกาล เมืองท่าแห่งนี้คือทำเลทองที่เอื้อต่อการทำการค้าและการเกษตร ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟ ทำให้สามารถปลูกต้นองุ่นและมะกอกได้ดี

  Place Black Icon โรม
  โรม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยโรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอิตาลี[3] ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก[4] นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยว 4.2 ล้านคนต่อปี และโคลอสเซียมมี 4 ล้านคนต่อปี)

  Place Black Icon ย่านบันไดสเปน
  ย่านบันไดสเปน

  เป็นย่านบันไดที่ติดกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว สร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ.1717

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน ประเทศเอกราช หรือ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆใน โปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ใหญ่ที่สุดในโลก” นำคณะเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า(The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก
  • จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม จัตุรัสเวเนเซีย Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”
  • จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม

  บ่าย

  • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม
  • จากนั้นนำคณะท่าน เดินทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ
  • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

  ค่ำ

  • 22.05 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114

  Place Black Icon วาติกัน
  วาติกัน

  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือเรียกกันสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นที่ประทับของpope ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
  มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)

  เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่โตโอ่อ่า สวยงามตระการตาเต็มไปด้วยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ก็แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่มีคุณค่าสำคัญทางศาสนาในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

  Place Black Icon รูปปั้นแกะสลักเพียต้า
  รูปปั้นแกะสลักเพียต้า

  รูปปั้นฝีมือของศิลปินชื่อดัง ไมเคิลแองเจิลโล ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรูปปั้นของพระแม่มารีกำลังอุ้มร่างของพระเยซูที่ล่วงลับไปแล้ว

  Place Black Icon จัตุรัสเวเนเซีย
  จัตุรัสเวเนเซีย

  เป็นจตุรัสที่มีถนนลาดผ่านมากมายหลายเส้น และยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตของเวนิซ ซึ่งมีอนุสรณ์สถานและรูปปั้น ที่มีความสำคัญต่ออิตาลีตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของจตุรัส

  Place Black Icon อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
  อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2

  อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเวเนเซีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสสำคัญกลางกรุงโรม กษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิตาลี ผู้รวมรวมชาติอิตาลีเข้าไว้ด้วยกัน ตัวอนุสาวรีย์จะตั้งอยู่บนเนินเขาแคปปิทอลไลน์ สร้างขึ้นในปี 1895-1911

  Place Black Icon ระเบียง ปาลาสโซ
  ระเบียง ปาลาสโซ

  เป็นพระราชวังที่ถูกสร้างเมื่อปี คศ 1444-1514 ซึ่งนับว่าเป็นพระราชวังสไตล์เรเนซองค์ที่แรกๆในกรุงโรมที่ถูกสร้าง และมีข่าวลือว่าเงินที่นำมาสร้างนั้นได้มาจากการชนะพนันในคืนเดียว

  Place Black Icon ประตูชัยคอนสแตนติน
  ประตูชัยคอนสแตนติน

  ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

  Place Black Icon กลุ่มโรมันฟอรัม
  กลุ่มโรมันฟอรัม

  เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกห้อมล้อมด้วยซากอาคารต่างๆ คาดว่าเมื่อก่อนถูกใช้เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า

  Place Black Icon โคลีเซียม
  โคลีเซียม

  เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองให้คนเข้ามาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่ได้เสียหายไปมากจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2000

  Place Black Icon น้ำพุเทรวี่
  น้ำพุเทรวี่

  เป็นน้ำพุที่น้ำนั้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีตำนานว่ามี เด็กผู้หญิงนำทางทหารโรมันไปหาแหล่งน้ำ

  Place Black Icon วิหารแพนธีออน
  วิหารแพนธีออน

  มหาวิหารแพนธีออนสร้างมาตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตศักราช โดยจักรพรรดิมารคุส อากริปปา แต่โดนไฟไหม้ไปในปีค.ศ. 80 ต่อมากษัตริย์ฮาดริอานได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 118 แต่ยังคงให้เกียรติผู้สร้างเดิมด้วยการจารึกไว้ที่หน้าจั่ววิหารว่าอากริปปาคือผู้สร้างแพนธีออน นับเป็นวิหารจากยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
  ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

  รู้จักกันในอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ตั้งอยู่ในเมืองฟีอูมีชีโน ห่างจากศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากนี้ ยังเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารคับคั่งมากเป็นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของท่าอากาศยานชื่อของเลโอนาร์โด ดา วินชี ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผู้ออกแบบต้นแบบของเฮลิคอปเตอร์และเครื่องจักรมีปีกบินได้เป็นคนแรกของโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 05.40 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
  • 07.05 น. เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832

  บ่าย

  • 17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานโดฮา
  ท่าอากาศยานโดฮา

  มีอีกชื่อว่าท่าอากาศยานฮาหมัด เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
2
Novotel Hotel, Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า
3
Novotel Florence Hotel Sesto หรือเทียบเท่า
4
Alexander Hotel Palme หรือเทียบเท่า
5
Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า
6
Holiday Inn Hotel Naple หรือเทียบเท่า
7
IH Hotels Roma Z3 หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 20 ก.ย. 19 ส 28 ก.ย. 19 ฿57,900 ฿57,900 ฿57,900
อ 24 ก.ย. 19 พ 2 ต.ค. 19 ฿57,900 ฿57,900 ฿57,900
ศ 27 ก.ย. 19 ส 5 ต.ค. 19 ฿57,900 ฿57,900 ฿57,900
ศ 1 พ.ย. 19 ส 9 พ.ย. 19 ฿51,900 ฿51,900 เลือก ฿51,900
เลือก
อ 5 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. 19 ฿51,900 ฿51,900 เลือก ฿51,900
เลือก
อ 12 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. 19 ฿50,900 ฿50,900 เลือก ฿50,900
เลือก
ศ 15 พ.ย. 19 ส 23 พ.ย. 19 ฿51,900 ฿51,900 เลือก ฿51,900
เลือก
ศ 22 พ.ย. 19 ส 30 พ.ย. 19 ฿51,900 ฿51,900 เลือก ฿51,900
เลือก
อ 26 พ.ย. 19 พ 4 ธ.ค. 19 ฿51,900 ฿51,900 เลือก ฿51,900
เลือก
ศ 29 พ.ย. 19 ส 7 ธ.ค. 19 ฿55,900 ฿55,900 เลือก ฿55,900
เลือก
จ 2 ธ.ค. 19 อ 10 ธ.ค. 19 ฿55,900 ฿55,900 เลือก ฿55,900
เลือก
อ 3 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. 19 ฿55,900 ฿55,900 เลือก ฿55,900
เลือก
ศ 6 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. 19 ฿55,900 ฿55,900 เลือก ฿55,900
เลือก
อ 10 ธ.ค. 19 พ 18 ธ.ค. 19 ฿55,900 ฿55,900 เลือก ฿55,900
เลือก
ศ 27 ธ.ค. 19 ส 4 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 เลือก ฿65,900
เลือก
อา 29 ธ.ค. 19 จ 6 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 เลือก ฿65,900
เลือก
จ 30 ธ.ค. 19 อ 7 ม.ค. 20 ฿65,900 ฿65,900 เลือก ฿65,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • - เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • - เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • - กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า


 • - ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • - หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • - เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • - กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • - ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • - หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • - รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • - หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
 • * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง * พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
 • * ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • - หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
 • * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
 • * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
 • * สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • - การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 • - หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 • - กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
   

 


หมายเหตุ


 • - โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • - ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน //โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • - โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • - ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • - ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
   
 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่าและค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็    ตาม(ค่าบริการ 4,000.-)
 • - ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
 • - ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
 • - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 13197
อิตาลี
ทัวร์อิตาลี
9 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) / ซากเมืองปอมเปอี / ถํ้าบลูก็อตโต / หอเอนปิซ่า
Qatar Airways
฿51,900
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์