ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งกระเช้าชมภูเขามังกรหยก บิน Thai Airways

เน้นธรรมชาติ
รหัส 13313
ทัวร์จีน - คุนหมิง+หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
Thai Airways
21,899
21,899
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
เมืองโบราณแชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า
ช่องแคบเสือกระโดด
ช่องแคบเสือกระโดด
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน