ทัวร์โซล ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Jin Air ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด) น้ำมันสนเข็มแดง เมียงดง ดิวตี้ฟรี การคล้องกุญแจคู่รักเกาหลี หอคอยกรุงโซล เขานัมซัน ซัมชองดง พระราชวังชางด๊อกกุง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ศูนย์โสม ร้านเครื่องสำอางค์เกาหลี ฮันบก พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วัดวาอูจองซา ป้อมฮวาซอง หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน ทะเลสาบมาจัง สะพานแขวนมาจังโฮซู ทัวร์ครับ ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Jin Air 9999.0 new
4.9 16
ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน หุบเขาศิลปะโพชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Jin Air
ชมสถาปัตย์
รหัส 13407
ชมสถาปัตย์
รหัส 13407
ลดราคา
โซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Jin Air
16,900
฿9,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 13407
ลดราคา
โซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Jin Air
16,900
฿9,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
9 สถานที่ท่องเที่ยว
12 กิจกรรม
5 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 20 ก.ย. 19 อ 24 ก.ย. 19 ฿16,900
฿9,999
฿16,900
฿9,999
เลือก ฿16,900
฿9,999
เลือก
อา 22 ก.ย. 19 พฤ 26 ก.ย. 19 ฿14,900
฿9,999
฿14,900
฿9,999
เลือก ฿14,900
฿9,999
เลือก
อ 24 ก.ย. 19 ส 28 ก.ย. 19 ฿15,900
฿9,999
฿15,900
฿9,999
เลือก ฿15,900
฿9,999
เลือก
พฤ 26 ก.ย. 19 จ 30 ก.ย. 19 ฿16,900
฿9,999
฿16,900
฿9,999
เลือก ฿16,900
฿9,999
เลือก
ส 28 ก.ย. 19 พ 2 ต.ค. 19 ฿15,900
฿9,999
฿15,900
฿9,999
เลือก ฿15,900
฿9,999
เลือก
จ 30 ก.ย. 19 ศ 4 ต.ค. 19 ฿14,900
฿13,900
฿14,900
฿13,900
฿14,900
฿13,900
อ 1 ต.ค. 19 ส 5 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
พ 2 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
พฤ 3 ต.ค. 19 จ 7 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ศ 4 ต.ค. 19 อ 8 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ส 5 ต.ค. 19 พ 9 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
อา 6 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
จ 7 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
อ 8 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
พ 9 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 เลือก ฿17,900
เลือก
พฤ 10 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. 19 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900
ศ 11 ต.ค. 19 อ 15 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 เลือก ฿17,900
เลือก
ส 12 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
จ 14 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
อ 15 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
พฤ 17 ต.ค. 19 จ 21 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ศ 18 ต.ค. 19 อ 22 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ส 19 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 เลือก ฿17,900
เลือก
อา 20 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
จ 21 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
อ 22 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
พฤ 24 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ศ 25 ต.ค. 19 อ 29 ต.ค. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
ส 26 ต.ค. 19 พ 30 ต.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
อา 27 ต.ค. 19 พฤ 31 ต.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
จ 28 ต.ค. 19 ศ 1 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
อ 29 ต.ค. 19 ส 2 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
พ 30 ต.ค. 19 อา 3 พ.ย. 19 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900
พฤ 31 ต.ค. 19 จ 4 พ.ย. 19 ฿17,900 ฿17,900 เลือก ฿17,900
เลือก
ศ 1 พ.ย. 19 อ 5 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
ส 2 พ.ย. 19 พ 6 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
อา 3 พ.ย. 19 พฤ 7 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
จ 4 พ.ย. 19 ศ 8 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
อ 5 พ.ย. 19 ส 9 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
พ 6 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
พฤ 7 พ.ย. 19 จ 11 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
ศ 8 พ.ย. 19 อ 12 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
ส 9 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
อา 10 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
จ 11 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
อ 12 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
พ 13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
พฤ 14 พ.ย. 19 จ 18 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
ศ 15 พ.ย. 19 อ 19 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
ส 16 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
อา 17 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
จ 18 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 เลือก ฿14,900
เลือก
อ 19 พ.ย. 19 ส 23 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
พ 20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
พฤ 21 พ.ย. 19 จ 25 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
ศ 22 พ.ย. 19 อ 26 พ.ย. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
ส 23 พ.ย. 19 พ 27 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900
อา 24 พ.ย. 19 พฤ 28 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 เลือก ฿14,900
เลือก
จ 25 พ.ย. 19 ศ 29 พ.ย. 19 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900
อ 26 พ.ย. 19 ส 30 พ.ย. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
พ 27 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
พฤ 28 พ.ย. 19 จ 2 ธ.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 เลือก ฿16,900
เลือก
ศ 29 พ.ย. 19 อ 3 ธ.ค. 19 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900
ส 30 พ.ย. 19 พ 4 ธ.ค. 19 ฿15,900 ฿15,900 เลือก ฿15,900
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ชมสถาปัตย์
รหัส 13407
ลดราคา
โซล
ทัวร์เกาหลี
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ / หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน / สะพานแขวนมาจังโฮซู
Jin Air
16,900
฿9,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์