ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Lucky Air

เน้นธรรมชาติ
รหัส 13454
ลดราคา
ทัวร์จีน - คุนหมิง+หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ต.ค. พ.ย.
Lucky Air
22,999
19,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย)
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
เมืองโบราณแชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า
ช่องแคบเสือกระโดด
ช่องแคบเสือกระโดด
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน