แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เซี่ยงไฮ้ + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ หอไข่มุก บิน Thai AirAsia X

เน้นสวนสนุก
รหัส 13521
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ + หลายเมือง
5 วัน 3 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
หอไข่มุก
หอไข่มุก
อุโมงค์เลเซอร์
อุโมงค์เลเซอร์
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 400 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน