ทัวร์ลี่เจียง + หลายเมือง ทัวร์จีน ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ บิน Lucky Air สระน้ำมังกรดำ ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณแชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโดด โค้งแรกของแม่น้ำแยงซี จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ศูนย์สมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย อุทยานน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ ทะเลสาบเอ๋อไห่ ลี่เจียง ทัวร์ครับ ทัวร์จีน ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ บิน Lucky Air 16888.0 new
4.9 14
ทัวร์จีน ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ บิน Lucky Air
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14095
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14095
ลี่เจียง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. ต.ค.
สระน้ำมังกรดำ / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย / ภูเขาหิมะมังกรหยก / วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
Lucky Air
฿16,888
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14095
ลี่เจียง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. ต.ค.
สระน้ำมังกรดำ / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย / ภูเขาหิมะมังกรหยก / วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
Lucky Air
฿16,888
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินบ่าย
16 สถานที่ท่องเที่ยว
2 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 25 ต.ค. 19 พ 30 ต.ค. 19 ฿16,888 ฿16,888 เลือก ฿16,888
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14095
ลี่เจียง + หลายเมือง
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค. ต.ค.
สระน้ำมังกรดำ / เมืองโบราณแชงกรีล่า / ธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย / ภูเขาหิมะมังกรหยก / วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
Lucky Air
฿16,888
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์