ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (พักออนเซ็น) โตเกียวดีสนีย์แลนด์ อะควาซิตี้โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า โอไดบะ ย่านชินจูกุ ศาลเจ้าเนซุ พิธีชงชาญี่ปุ่น ออนเซ็น บุฟเฟต์ปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เลต ถนนนาคามิเสะ ประตูฟ้าคำรณ วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (พักออนเซ็น) 0 new
4.9 6
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (พักออนเซ็น)
เน้นสวนสนุก
รหัส 14133
เน้นสวนสนุก
รหัส 14133
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ / โอไดบะ / ภูเขาไฟฟูจิ
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
เน้นสวนสนุก
รหัส 14133
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ / โอไดบะ / ภูเขาไฟฟูจิ
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินกลางคืน
8 สถานที่ท่องเที่ยว
6 กิจกรรม
2 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เน้นสวนสนุก
รหัส 14133
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ / โอไดบะ / ภูเขาไฟฟูจิ
Thai AirAsia X
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว