ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 14151
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.5 / 5
ดีมาก
4 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.2
คุณภาพที่พัก
4.2
ดูแลเอาใจใส่
4.7

สนุกดีค่ะ โปรแกรมแน่นไปหน่อย แต่ก็ไปครบดีค่ะ

จัดโปรแกรมได้แน่นมาก คุ้มค่ามาก ได้เที่ยวในจุดที่น่าสนใจ หน.ทัวร์มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้สะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของคณะได้ดีมาก

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว และโปรแกรมค่อนข้างแน่น ทำให้ใช้เวลาเที่ยวในแต่ละที่น้อยไปหน่อย แต่ก็คุ้มค่าเพราะวางแผนในแต่ละวันดี และโชคดีที่มีเพื่อนร่วมทริปดีค่ะ