ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ เทศกาลดอกทิวลิป ล่องเรือหลังคากระจก บิน Etihad Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14481
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Etihad Airways
58,999
58,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
สวนเคอเคนฮอฟ
สวนเคอเคนฮอฟ
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน