ทัวร์เกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ลานสกียงเพียง เดอะการ์เด้นออฟมอร์นิ่งคาล์ม บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14692
ทัวร์เกาหลี - โซล
6 วัน 3 คืน
ม.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 35,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท
ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท
The Garden of Morning Calm
The Garden of Morning Calm
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน