แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โปแลนด์ เยอรมัน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โปแลนด์ เยอรมันทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน จัตุรัสโรเมอร์ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ บิน Lufthansa Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 14806
ทัวร์ยุโรป - โปแลนด์ เยอรมัน
7 วัน 4 คืน
Lufthansa Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
Colorful city Poland
Colorful city Poland
จัตุรัสโรเมอร์
จัตุรัสโรเมอร์
ค่ายออสวิทซ์
ค่ายออสวิทซ์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 12 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน