ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ กิจกรรมลานสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Eastar Jet

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14906
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
Eastar Jet
Eastar Jet
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เกาะนามิ
เกาะนามิ
ยงเพียง สกีรีสอร์ท
ยงเพียง สกีรีสอร์ท
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
สะพาน Seoullo7017
สะพาน Seoullo7017
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.8 / 5
ดี
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.6
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.3
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.6
คุณภาพที่พัก
3.6
ดูแลเอาใจใส่
4.6

ต้องปรับปรุงคุณภาพของไกด์ไทยให้ดีกว่านี้อย่างมากๆส่วนไกด์ของทางเกาหลีการบิการดีกว่าเยอะครับ

ดี

ทัวร์ที่คล้ายกัน