ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน วัดพระพิฆเนศ ชมทัชมาฮาล บิน Nokscoot

ชมสถาปัตย์
รหัส 14926
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
Nokscoot
Nokscoot
เริ่มต้น 19,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร์
วัดพระพิฆเนศเมืองชัยปูร์
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน