ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 7 วัน 5 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา บิน Air Astana

ชมสถาปัตย์
รหัส 15176
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
7 วัน 5 คืน
ม.ค.
Air Astana
Air Astana
เริ่มต้น 42,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
กระเช้าขึ้นจุดชมวิวสวนบอร์โจมิ
กระเช้าขึ้นจุดชมวิวสวนบอร์โจมิ
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน