แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ทั้งหมด

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ 11 วัน 8 คืน อุทยานแห่งชาติอบิสโก ล่องเรือชมฟยอร์ด บิน Thai Airways

ทัวร์ The Unseen
รหัส 15623
ทัวร์ยุโรป - สวีเดน นอร์เวย์
11 วัน 8 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
23 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อุทยานแห่งชาติอบิสโก
อุทยานแห่งชาติอบิสโก
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
หมู่เกาะโลโฟเทน
หมู่เกาะโลโฟเทน
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
ยอดเขาสโตรสไตเนิน
ยอดเขาสโตรสไตเนิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)