ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน ชมซากุระภูเขาพัลกงซาน สวนสนุก E-WORLD บิน Korean Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15700
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
Korean Air
Korean Air
เริ่มต้น 31,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน
อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)