ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 6 วัน 4 คืน ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ ซากุระแม่น้ำคันนงจิ ชมฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15852
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า
ซากุระแม่น้ำคันนงจิ
ซากุระแม่น้ำคันนงจิ
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน