แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฟิลิปปินส์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฟิลิปปินส์ทั้งหมด

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู 4 วัน 2 คืน เกาะโบโฮล เนินช็อคโกแลต ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ บิน Philippine Airlines

ทั่วไป
รหัส 15924
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ฟิลิปปินส์
4 วัน 2 คืน
Philippine Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โบสถ์สิมาลา
โบสถ์สิมาลา
ว่ายน้ำดูปลาฉลามวาฬ
ว่ายน้ำดูปลาฉลามวาฬ
เนินช็อคโกแลต
เนินช็อคโกแลต
ทราเซีย
ทราเซีย
โบสถ์บาซลตามนอเดลซานโตนโน
โบสถ์บาซลตามนอเดลซานโตนโน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)