แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ทั้งหมด

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 15976
ทัวร์ยุโรป - เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
8 วัน 6 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เรือสำราญ SILJA LINE
เรือสำราญ SILJA LINE
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
เรือสำราญ DFDS
เรือสำราญ DFDS
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)