แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจานทั้งหมด

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 10 วัน 7 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ ภูเขาโคลน บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15992
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
10 วัน 7 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
อารามคอร์วิราพ
อารามคอร์วิราพ
อารามเซวาน
อารามเซวาน
ภูเขาโคลนโกบาสตัน
ภูเขาโคลนโกบาสตัน
วิหารแห่งไฟอะเทสห์กาห์
วิหารแห่งไฟอะเทสห์กาห์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน