ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน ทุ่งดอกไอริส ปราสาทปุยฝ้าย สุเหร่าสีน้ำเงิน บิน Turkish Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 16032
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
9 วัน 6 คืน
Turkish Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
หอสมุดเซลซุส
หอสมุดเซลซุส
สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทุ่งดอกไอริสตุรกี
ทุ่งดอกไอริสตุรกี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 80 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.4 / 5
ดี
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.3
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.6
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
3.6
ดูแลเอาใจใส่
4.3

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

Good