ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 2 คืน เทมภัคศิริงค์ วิหารทานาต์ลอต บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16104
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี
4 วัน 2 คืน
พ.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
เทมภัคศิริงค์
เทมภัคศิริงค์
วัดอูลูวาตู
วัดอูลูวาตู
สวนพระวิษณุ
สวนพระวิษณุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)