@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน สุเหร่าสีน้ำเงิน ม้าไม้แห่งทรอย บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 16394
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
8 วัน 5 คืน
เม.ย.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 56,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 80 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ตลาดในอิสตันบลูพาไป 3 ตลาด มากเกินไปสำหรับทริปเน้นชมสถาปัตยกรรม บางตลาดความปลอดภัยต่ำก็ไม่ควรยัดเยียดลงในทริป การพาเข้าไปโรงงานต่างๆ เข้าใจว่าเป็นเรื่องการดิวทางธุระกิจ... อ่านเพิ่ม