Tourkrub Logo

ทัวร์ยุโรป สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ช้อปปิ้งปารีส บิน Thai Airways

บินตรง
กลับบ่าย
ไฟล์ทดึก
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานซูริค
 • ซูริค
 • โบสถ์กรอสมุนเตอร์
 • โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์เมืองซูริค
 • ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ
 • ถนนออกัสตินเนอร์กาส
  เที่ยง
 • เบิร์น
 • บ่อหมีสีน้ําตาล
  เย็น
 • บาห์นฮอฟพลัทซ์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • แทซ
 • เซอร์แมท
  เที่ยง
 • สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต
 • ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ลูเซิร์น
 • สิงโตหินแกะสลัก
 • สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
  เที่ยง
 • บาเซิล
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ดิจอง
  เที่ยง
 • ปารีส
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • จัตุรัสทรอคาเดโร
 • พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • ถนนชองเอลิเซ่
  เที่ยง
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 7
  เช้า
 • ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 8
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2City Am Bahnhof Hotel, Bern หรือเทียบเท่า
3Typically Swiss Hotel Tascherhof, Tasch หรือเทียบเท่า
4Novotel Basel City Hotel, Basel หรือเทียบเท่า
5Campanile Paris Est - Porte De Bagnolet Hotel, Paris หรือเทียบเท่า
6Campanile Paris Est - Porte De Bagnolet Hotel, Paris หรือเทียบเท่า
7
8

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 3 วัน
พฤ. 28 ธ.ค. 23พฤ. 4 ม.ค. 24
119,990
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16769
ฝรั่งเศส สวิส
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น119,990
จองผ่านเว็บ