Tourkrub Logo

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน อุทยานซงผิงโกว อุทยานปี้เผิงโกว บิน Sichuan Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทบ่าย
บินตรง
วันรัฐธรรมนูญ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • เฉิงตู
 • อุทยานปี้เผิงโกว
  เที่ยง
 • เม่าเสี้ยน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • อุทยานซงผิงโกว
  เที่ยง
 • เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 5
  เช้า
 • ถนนควานจ๋าย (ถนนซอยกว้างซอยแคบ)
  เที่ยง
 • GLOBAL CENTER
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 6
  เช้า
 • ถนนจินหลี่
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานเฉิงตู
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SAILUN JIDI HOTEL หรือเทียบเท่า
2YUNSHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า
3YUNSHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า
4HOLIDAY IN EXPRESS หรือเทียบเท่า
5SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
6

ช่วงเดินทาง

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พ. 6 ธ.ค. 23จ. 11 ธ.ค. 23
27,999
วันหยุด 2 วัน
พ. 13 ธ.ค. 23จ. 18 ธ.ค. 23
27,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16963
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
เริ่มต้น27,999
จองผ่านเว็บ

ทัวร์ที่คล้ายกัน