ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 6 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3191

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน SQ

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย

Singapore Airlines

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล
อนุสรณ์สถานเลนิน
ห้างกุม
เมืองซากอร์ส
โบสถ์โฮลีทรินิตี
Package full banner desktop
  Back to top



Holiday
02-013-5353