ทัวร์ดูไบ ทัวร์ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa บิน Emirates Airline ห้างเอมิเรตส์มอลล์ นั่งรถตะลุยทะเลทราย ตลาดเก่า ทะเลชิคาโก เมืองอาบูดาบี บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ หรือ เบิร์จ คาลิฟา ดูไบ อะควอเรียม / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงแรม BURJ AL ARAB เดอะปาล์ม แอทแลนติส เดอะปาล์ม ดูไบ ตลาดในร่มมาดินาท ระบำหน้าท้อง ดูไบครีก อาหรับ แท็กซี่ ตลาดเก่า ตลาดทอง และ ตลาดเครื่องเทศ พิพิธภัณฑ์ดูไบ ทัวร์ครับ ทัวร์ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa บิน Emirates Airline new
4.9 18

ทัวร์ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa บิน Emirates Airline

ทัวร์

Emirates Airline Emirates Airline
5 วัน 3 คืน
ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa

ทัวร์

Emirates Airline Emirates Airline
5 วัน 3 คืน
ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่
 • ช่วงบ่าย
  • 13:00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  • 15:40 น.ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที EK377
  • 19:00 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาที่ ดูไบ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) (บริการอาหารค่ำบนเครื่อง ก่อนเครื่องลง)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  สรุป
  ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านออกเดินทางจากอาณาเขตเมืองดูไบ สู่อาณาเขตของ เมืองอาบูดาบี Abu Dhabi เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองดูไบ ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงาม ท่ามกลางทะเลทราย
  • นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สุเหร่าหลวง ประจำเมืองหลวงอาบูดาบี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช Chicago Beach หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง
  • ผ่านชม เอมิเรตส์ พาเรด Emirates Palace ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  Place Black Icon เมืองอาบูดาบี
  เมืองอาบูดาบี

  เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองดูไบ ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงาม ท่ามกลางทะเลทราย

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดูไบ เพื่อขึ้นชม ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa หรือ เดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • นำท่านช้อปปิ้งห้าง ดูไบ มอลล์ Dubai Mall เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลอง อาทิ เช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา
  • จากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
  Place Black Icon บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ หรือ เบิร์จ คาลิฟา
  บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ หรือ เบิร์จ คาลิฟา

  ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa หรือ เดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก ทอม ครูซ จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก บุรจญ์ ดูไบ เป็น บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี Giorgio Armani โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที 65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม. โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที

  Place Black Icon ห้างเอมิเรตส์มอลล์
  ห้างเอมิเรตส์มอลล์

  ห้างเอมิเรตส์มอลล์ (Mall of the Emirates) เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่ Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถเลือกเล่นระหว่างสกี สโนว์บอร์ด เลื่อนหิมะ หรือโยนบอลหิมะในสวนหิมะ

  Place Black Icon ดูไบ อะควอเรียม / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  ดูไบ อะควอเรียม / พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์ เวิลล์ เรคคอร์ดส เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา

  Place Black Icon ทะเลชิคาโก
  ทะเลชิคาโก

  จุดชมวิว ชิคาโกบีช Chicago Beach หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์ม The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งรถไฟ Monorail MRT สู่สถานี Atlantis Hotel The Palm โครงการ The Palm
  • ถ่ายรูปคู่กับ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ Burj Al Arab หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย
  • นำท่านชมความหรูหราสไตล์อาหรับโบราณที่ ตลาด Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
  ช่วงบ่าย
  • ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต พิเศษ !! ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD
  • หลังกิจกรรม Desert Safari หรือ Sand Dunes เดินทางถึงแคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ ท่ามกลางทะเลทราย สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมือ โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก
  • ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง Belly Dance เป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

  Place Black Icon โรงแรม BURJ AL ARAB
  โรงแรม BURJ AL ARAB

  เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวย และหรูหราที่สุดระดับโลกที่มีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซีย ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ การก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ.2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ

  Place Black Icon เดอะปาล์ม
  เดอะปาล์ม

  THE PALM เป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

  Place Black Icon แอทแลนติส เดอะปาล์ม ดูไบ
  แอทแลนติส เดอะปาล์ม ดูไบ

  โรงแรมแอตแลนติส ซึ่งรู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าโรงแรมแอตแลนติส เดอะปาล์ม (Atlantis the Palm Hotel) มีทุกอย่างสมกับชื่อที่ฟังดูเป็นนิยาย โรงแรมแห่งนี้เป็นรีสอร์ทบนเกาะธีมทะเลที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ผสมผสานระหว่างความหรูหรากับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โรงแรมแอตแลนติส เป็นจุดศูนย์กลางที่หรูหราโอ่อ่าของ Palm Jumeirah เกาะอันน่าตระการตาที่มนุษย์สร้างขึ้น ห้องพักขนาดกว้างใหญ่จำนวน 1,373 ห้องรวมถึงห้องสวีทจำนวน 166 ห้องของโรงแรม Atlantis ทุกห้องออกแบบตกแต่งตามอิทธิพลอาหรับและมหาสมุทรอันลึกลับ มีทิวทัศน์อันสวยงามของแนวชายฝั่งทะเลดูไบหรือตัวเกาะ Palm Jumeirah เอง หน้าต่างที่สูงจากพื้นถึงเพดานเผยให้เห็นทิวทัศน์อันน่าตระการตาของ Ambassador Lagoon รวมถึงสัตว์น้ำแปลกๆ ที่มีอยู่เกลื่อนกลาด

  Place Black Icon ตลาดในร่มมาดินาท
  ตลาดในร่มมาดินาท

  ตลาดในร่มมาดินาท หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย เช่น ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น

  Place Black Icon นั่งรถตะลุยทะเลทราย
  นั่งรถตะลุยทะเลทราย

  สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลทรายและเนินทรายอันสวยงาม

  Place Black Icon ระบำหน้าท้อง
  ระบำหน้าท้อง

  ระบำหน้าท้อง Belly Dance เป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า
  • นำท่านนั่ง เรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมืองดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน
  • ข้ามฟากสู่ย่านตลาดเก่าของเมืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ง Bur Dubai
  • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง Gold Souk ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
  • ใกล้กัน ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และถั่วชนิดต่างๆ นับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ Dubai Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ที่มีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน ท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ
  • เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • 15:20 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK370
  Place Black Icon ดูไบครีก
  ดูไบครีก

  Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร

  Place Black Icon อาหรับ แท็กซี่
  อาหรับ แท็กซี่

  อับร่า (ABRA) เรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นพาหนะที่ชาวดูไบใช้กันมาแต่โบราณและยังคงอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบัน

  Place Black Icon ตลาดเก่า
  ตลาดเก่า

  ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และถั่วชนิดต่างๆ นับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้

  Place Black Icon ตลาดทอง และ ตลาดเครื่องเทศ
  ตลาดทอง และ ตลาดเครื่องเทศ

  ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็นที่1ของตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายทุกอย่างที่เป็น JEWELRY เช่น มุก อัญมณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก จำพวกไม้หอม อบเชย ถั่ว กระวาน กานหลู และถั่วร้อยแปดชนิดจากทุกที่ในตะวันออก

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์ดูไบ
  พิพิธภัณฑ์ดูไบ

  พิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบ งานศิลป์ ในหลุมฝังศพที่ AL QUSAIS ที่มีอายุถึง 4,000 ปีและเรื่องราวการค้าขายมุก ในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน และท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดูไบ
  ท่าอากาศยานดูไบ

  สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินที่ยุ่งที่สุดในโลก เมื่อเทียบผู้โดยสารต่างชาติ และยุ่งเป็นออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผู้โดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญ่มาก

  Place Black Icon ตลาดเก่า
  ตลาดเก่า

  ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และถั่วชนิดต่างๆ นับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ช่วงเช้า
  • 00:55 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
5 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า
2 ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า
3 ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott Marquis หรือเทียบเท่า
4 -
5 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 • 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 • 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง


เงื่อนไขวีซ่า


การเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
** โปรดส่งเอกสารมาที่บริษัทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ ** ** วีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 10 วันทำการ **
 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเท่านั้น และมีหน้าว่าง 2 หน้า
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า 1 ฉบับ

** กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมี **
 • หนังสือยินยอม ให้เดินทางไปต่างประเทศที่ ออกโดยอำเภอ – สำนักงานเขตที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน โดยระบุประเทศ วันที่เดินทางไปและกลับ เท่านั้น (เอกสารฉบับนี้ เป็นหนังสือราชการ จะเป็นภาษาไทย ไม่จำเป็นต้องแปล) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของพ่อ และ แม่ อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สถานฑูตรับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตรูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส่งมาเพื่อขอยื่นวีซ่า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ


 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน EMIRATES AIRLINES
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แบบคณะเท่านั้น

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 30 USD ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ทัวร์

Emirates Airline Emirates Airline
5 วัน 3 คืน
ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Burj Khalifa
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว