ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4 วัน 3 คืน ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 บิน Japan Airlines มหานครโตเกียว ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ มหานครโตเกียว อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม อาริตะ ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น อิออนนาริตะ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4 วัน 3 คืน ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 บิน Japan Airlines new
4.9 19

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4 วัน 3 คืน ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 บิน Japan Airlines

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
4 วัน 3 คืน
ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
4 วัน 3 คืน
ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่
  • 05.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์
  • 08.10 น.ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 708 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
  • 16.25 น.เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
  • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันอีกด้วย...

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาริตะ
  ท่าอากาศยานนาริตะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮาม่า และจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 35 ล้านคนต่อปี และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหว่างประเทศได้กว่า 65 สายการบิน

  Place Black Icon มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู และเนื้อวัว พร้อมด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อน และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
  พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุกๆปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่
  • นำท่านสู่แหล่งที่วัยรุ่นนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนวคอสเพลย์ ท่านยังสามารถหาซื้อได้จากที่นี่
  เที่ยง
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามแข่งขันฟุตบอล SAITAMA WORLD CUP STADIUM จังหวัดไซตามะ
  • นำท่านชม การดวลแข้งศึกลูกหนัง การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย นัดที่ 3 ของสาย B ระหว่าง ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย (รวมบัตรเข้าชมการแข่งขันแล้ว).
  • จบการแข่งขันนำท่านเดินทางกลับสู่ โตเกียว นครหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น...

  Place Black Icon ศาลเจ้าเมจิ
  ศาลเจ้าเมจิ

  ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า

  Place Black Icon ฮาราจูกุ
  ฮาราจูกุ

  นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันให้กับถนนสายนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษและขึ้นชื่อประเภทเส้นจากเกาะใต้ของประเทศญี่ปุ่น เกาะคิวชู กับเมนู “จังการะราเม็ง”
  พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม อาทิ “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้” หรือ “หลวงพ่อใหญ่คามาคุระ” หรือ “โตเกียวสกายทรี” หรือ “แต่งชุดกิโมโน”

  Place Black Icon มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  Place Black Icon อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
  อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิ ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง,เป็นต้น หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า
  • นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ”
  • นำท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์รี่” ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)
  เที่ยง
  • นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ
  • อิสระท่านช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ตามอัธยาศัย
  • นำท่านสู่โซน จัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ
  • 14.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ นาริตะ...
  • 18.05 น.เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
  • 23.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon อาริตะ
  อาริตะ

  อาริตะ เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของจังหวัดซาก้า(Saga Prefecture) ในภูมิภาคคิวชู(Kyushu) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะแบบเครื่องเคลือบดินเผา(Porcelain) เรียกว่า อาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) ทำให้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองมักจะเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา ทั้งวัด ศาลเจ้า หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมืองเก่าที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอาริตะออกมาประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่สถานีรถไฟคามิ-อาริตะ(Kami-Arita Station)

  Place Black Icon ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น
  ไร่สตรอเบอร์รี่ญี่ปุ่น

  ไร่สตรอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าในประเทศไทย ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้

  Place Black Icon อิออนนาริตะ
  อิออนนาริตะ

  ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนาริตะ
  ท่าอากาศยานนาริตะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อของการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮาม่า และจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 35 ล้านคนต่อปี และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหว่างประเทศได้กว่า 65 สายการบิน

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
3 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
4 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พักที่ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง
 • 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือบินมาจากประเทศอื่นเพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเดินทางก่อนหรือหลังจากทัวร์คณะนั้น ๆ ขอเรียนว่าการจอง/ซื้อตั๋วโดยสารนี้อาจทำการซื้อตามเงื่อนไขปกติหรือราคาโปรโมชั่นก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อท่านจะทำการจอง/ออกตั๋วประเภทนั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
 • 3. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและมัดจำโรงแรมที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 • 4. กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 6. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น หรืออาจต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์สายการบิน ณ วันเดินทาง หากท่านมีความประสงค์ใช้ไมล์เลจเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับทั้งใบ ผู้โดยสารต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน
 • 7. การขอเปลี่ยนแปลงคณะทัวร์ หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง(ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้
 • 7.1 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ (LOW SEASON / BASIC PERIOD)
 • 7.2 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 50 วัน ในช่วงเทศกาล (HIGH SEASON / PEAK PERIOD) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์, เทศกาลคริสต์มาศ – วันปีใหม่, วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม, เดือนกรกฎาคม, เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เป็นต้น
 • 8. ตั๋วเครื่องบิน
 • 8.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่สายการบินเรียกเก็บ (กรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
 • 8.2 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • 8.3 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
 • 8.4 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
 • 8.5 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับสายการบินและบริษัททัวร์
 • 9. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • 9.1 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 • 9.2 หากสายการบินปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • 10. กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • 10.1 น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • 10.2 กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจะต้องสัดส่วนดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x56 ซม.x46 ซม.)
 • 10.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่าน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขวีซ่า


 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน(หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่นตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ทางบริษัท ฯ และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด
 • ในการซื้อบริการกับทางบริษัท ฯอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางบริษัท ฯ กำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ


 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • รายการอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • หากเหตุจำเป็นทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 21 วัน)
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานหนึ่งในจำพวกของสัตว์น้ำจืดหรือทะเล ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำจืดหรือทะเลอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลา หมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผัก หรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อวัว ไม่ทานซาชิมิ หรือซูชิที่เป็นของดิบ หรือท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อกำหนดในเรื่องของอาหารได้

 • ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (ชั้นประหยัดตามรายการ
 • บัตรผ่านประตูเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
 • ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • น้ำแร่ท่านละ 1 ขวด / วัน (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักต้องไม่เกิน 46 กิโลกรัม(เท่านั้น) (อนุญาตน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่โหลดลงใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 26 กิโลกรัม x 2 ใบ) หากน้ำหนักเกินที่กำหนดท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ

 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Airlines Japan Airlines
4 วัน 3 คืน
ศึกลูกหนังการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว