ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช บิน การบินไทย มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม ไอซ์พาเลซ โบสถ์นอร์ธเตรอดาม สะพานริอัลโต้ สะพานถอนหายใจ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ ย่านบันไดสเปน น้ำพุเทรวี่ สิงโตหินแกะสลัก นครรัฐวาติกัน รูปปั้นแกะสลักเพียต้า โคลีเซียม ประตูชัยคอนสแตนติน กลุ่มโรมันฟอรัม เมืองฟลอเรนซ์ หอเอนปิซ่า จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย สะพานแวคคิโอ / สะพานเว็คคีโอ เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย ท่าเรือตรอนเซโต้ จัตุรัสซานมาร์โค พระราชวังดอจ เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย ท่าเรือตรอนเซโต้ มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองมิลาน ทะเลสาบลูกาโน เมืองลูเซิร์น สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์ อินเทอร์ลาเก้น กรินเดอร์วาล รถไฟจุงเฟราบาห์น ลานสฟิงซ์ อินเทอร์ลาเก้น เมืองบาเซิล รถไฟTGV สถานีรถไฟการ์เดอลียง มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือโบสถ์ซาแกลเกอร์ จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล ห้างลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช บิน การบินไทย new
4.9 6

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช บิน การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 10 วัน 7 คืน
วันที่
 • ช่วงดึก
  • 21.00 น.พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


 • ช่วงเช้า
  • 00.20 น.นำท่านเดินทางสู่ โรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
  • 06.50 น.เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  • เดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข
  • เข้าเยี่ยมชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San Pietro) ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี
  • เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับ รูปสลักหินอ่อนพิเอต้า (Pieta) พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ ชมแท่นบูชาสำหรับพระสันตะปาปาทำพิธีมิสซา ตั้งอยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์
  • นำท่านเดินทาง สู่ โรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่
  • นำชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง
  • ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น
  ช่วงบ่าย
  • จากนั้นนำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม (Colosseum) (ด้านนอก) สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด
  • เที่ยวชม ประตูชัยคอนสแตนติน ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือจักรพรรดิแม็กเซ็นติอัส ในสงคราม Battle of Milvian Bridge
  • จากนั้นเดินทางสู่ โรมันฟอรัม (Roman Forum) เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้
  • จากนั้นเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

  Place Black Icon ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี
  ท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี

  หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ท่าอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ด้วยจำนวนผู้โดยสาร 35,226,351 คนตั้งอยู่ในเมืองฟีอูมีชีโน ห่างจากศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของโรม 35 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารคับคั่งมากเป็นอันดับที่ 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย

  Place Black Icon นครรัฐวาติกัน
  นครรัฐวาติกัน

  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือเรียกกันสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศอิตาลี อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นที่ประทับของpope ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป หรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

  เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่โตโอ่อ่า สวยงามตระการตาเต็มไปด้วยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย ด้านในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ ความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ก็แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่มีคุณค่าสำคัญทางศาสนาในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

  Place Black Icon รูปปั้นแกะสลักเพียต้า
  รูปปั้นแกะสลักเพียต้า

  รูปปั้นฝีมือของศิลปินชื่อดัง ไมเคิลแองเจิลโล ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรูปปั้นของพระแม่มารีกำลังอุ้มร่างของพระเยซูที่ล่วงลับไปแล้ว

  Place Black Icon โคลีเซียม
  โคลีเซียม

  เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองให้คนเข้ามาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่ได้เสียหายไปมากจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2000

  Place Black Icon ประตูชัยคอนสแตนติน
  ประตูชัยคอนสแตนติน

  ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge

  Place Black Icon กลุ่มโรมันฟอรัม
  กลุ่มโรมันฟอรัม

  เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกห้อมล้อมด้วยซากอาคารต่างๆ คาดว่าเมื่อก่อนถูกใช้เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า

  Place Black Icon เมืองฟลอเรนซ์
  เมืองฟลอเรนซ์

  เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศอิตาลีนั่นเอง เมืองฟลอเรนซ์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก

  Place Black Icon กรุงโรม
  กรุงโรม

  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยโรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอิตาลี[3] ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก[4] นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยว 4.2 ล้านคนต่อปี และโคลอสเซียมมี 4 ล้านคนต่อปี)

  Place Black Icon น้ำพุเทรวี่
  น้ำพุเทรวี่

  เป็นน้ำพุที่น้ำนั้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีตำนานว่ามี เด็กผู้หญิงนำทางทหารโรมันไปหาแหล่งน้ำ

  Place Black Icon ย่านบันไดสเปน
  ย่านบันไดสเปน

  เป็นย่านบันไดที่ติดกับแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว สร้างตั้งแต่สมัย ค.ศ.1717

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม
  ที่พัก NILHOTEL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower) สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆัง ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้คือมีความเอียง 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย
  • เดินทางเข้าสู่ เมืองเก่าฟลอเรนซ์ เขตเมืองเก่า ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1982
  ช่วงบ่าย
  • ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria del Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม
  • ใกล้กันเป็น จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ บริเวณนี้มีรูปแกะสลักจัดแสดงอยู่มากมาย
  • ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองฝั่งของสะพาน
  • เดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร

  Place Black Icon หอเอนปิซ่า
  หอเอนปิซ่า

  ตั้งอยู่ที่เมืองปีซ่า ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 176 ปี ตามประวัติกล่าวว่า ขณะก่อสร้างเสร็จ ฐานทรุดไปข้างหนึ่ง จะเป็นด้วยการคำนวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไม่ทราบ เมื่อวัดปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แต่กระนั้นก็ยังไม่ล้ม ยังเอียงอยู่จนถึงทุกวันนี้ จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  Place Black Icon จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
  จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

  บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก เป็นต้น

  Place Black Icon สะพานแวคคิโอ / สะพานเว็คคีโอ
  สะพานแวคคิโอ / สะพานเว็คคีโอ

  คือสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของฟลอเรนซ์ สะพานนี้มีโค้งสามอันคร่อมแม่น้ำ ที่สะท้อนบนผิวน้ำเป็นหนึ่งในภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของฟลอเรนซ์ มีเพียงสะพานเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากถอยทัพออกไปเสียก่อน ตำนานกล่าวว่า นั่นเป็นคำสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งใน ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในสมัยโรมันเป็นสะพานเก่าแก่และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

  Place Black Icon เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย
  เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย

  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้ เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญ ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็นหนึ่งในเมือง มรดโลก

  Place Black Icon เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ
  เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ

  ย่านเมืองเก่าของนครฟลอเรนซ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและทัศนียภาพที่เทียบได้ยาก

  Place Black Icon มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร
  มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร

  วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รู้จักกันในนาม ดูโอโม ซึ่งเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่า วิหาร สิ่งที่ยืนหยัดอยู่บนเส้นขอบฟ้าของฟลอเรนซ์ก็คือโดมอันงดงามของดูโอโม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญที่สุดทางด้านสถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส์ ภายในวิหาร คุณจะพบกับหน้าต่างกระจกสีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี และตัวอย่างของนาฬิกาแบบโอรา อิตาลิกา ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง **ทานพิซซ่าแผ่นบางกรอบต้นตำรับร้อนๆจากเตา
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก HOTEL NOVOTEL, VENEZIA MESTRE,VENICE หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยสารด้วยเรือทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน
  • ชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่รายล้อมด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง
  • ผ่านชม พระราชวังดอจ พระราชวังสไตล์โกธิคของดอจ หรือดยุคผู้ครองเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะแ และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วั
  • ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่ให้นักโทษข้ามไปเพื่อเข้าคุกและจะไม่ได้กลับมาอีก รวมทั้งเป็นที่คุมขังนักรัก คาสโนว่า ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้
  • อีกหนึ่งสะพานที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ สะพานริอัลโต ที่มีการแข่งขันการออกแบบสะพานหินเพื่อข้ามคลองแกรนด์คาแนล (ทดแทนสะพานไม้รุ่นเก่า)
  ช่วงบ่าย
  • เดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย
  • เดินทางชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอดและมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 2,245 ชิ้น
  • เชิญท่าน อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังของโลก อาทิ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel II) (ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก)

  Place Black Icon ท่าเรือตรอนเซโต้
  ท่าเรือตรอนเซโต้

  นครเวนิชถือว่าเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ได้ยินชื่อมานานแสนนาน เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนเพื่อใช้เดินทางสัญจรไปมา

  Place Black Icon จัตุรัสซานมาร์โค
  จัตุรัสซานมาร์โค

  จัตุรัสซานมาร์โคได้รับการประกาศเป็น ห้องวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมาร์โคหรือจัตุรัสเซนต์มาร์คอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสำหรับการนั่งพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับช่วงบ่ายที่แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีร้านกาแฟกลางแจ้งที่ตั้งกระจายอยู่ริมทางเดินในจัตุรัส เช่นเดียวกับอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบนอก

  Place Black Icon พระราชวังดอจ
  พระราชวังดอจ

  เป็นพระราชวังสไตล์เวนิสโกธิค เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย
  เมืองเวนิส หรือเวเนเซีย

  เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้ เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญ ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็นหนึ่งในเมือง มรดโลก

  Place Black Icon ท่าเรือตรอนเซโต้
  ท่าเรือตรอนเซโต้

  นครเวนิชถือว่าเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ได้ยินชื่อมานานแสนนาน เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนเพื่อใช้เดินทางสัญจรไปมา

  Place Black Icon มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า
  มหาวิหารดูโอโม ปิซ่า

  เป็นมหาวิหารเก่าแกที่ตั้งอยู่ในจตุรัสดูโอโม่ แห่งปิซ่า เป็นอีกหนึ่งอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซ่า แห่งประเทศอิตาลี

  Place Black Icon แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

  แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็นอาคารศูนย์การค้า ห้างเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส์ วิตตอง,พราด้า,เฟอรากาโม่,อาร์มานี่,เวอร์ซาเช่ หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  Place Black Icon เมืองมิลาน
  เมืองมิลาน

  มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

  Place Black Icon สะพานถอนหายใจ
  สะพานถอนหายใจ

  เชื่อมต่อกับพระราชวังดอจ วังแห่งนี้มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษที่เดินข้ามสะพานก่อนที่จะหมดอิสรภาพ

  Place Black Icon สะพานริอัลโต้
  สะพานริอัลโต้

  สะพานริอัลโตเป็นหนึ่งในสะพานข้ามแกรนด์คาแนลที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปมากที่สุด สะพานแห่งนี้มีความเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นครั้งแรกด้วยไม้ในปี ค.ศ.1181 แต่เกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆกระทั่งในช่วงปี ค.ศ.1588-1591 ได้มีการรื้อและสร้างใหม่ด้วยหินอย่างแข็งแรงดังที่เห็นในปัจจุบัน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมปลา กุ้ง และปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก HOTEL NOVOTEL MALPENSAA AIRPORT, MILAN หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ (ใช้เวลาเดินทาง 2ชม.) ทะเลสาบลูกาโน่
  • นำท่าน แวะถ่ายภาพทะเลสาบลูกาโน่ (Lake Lugano) ทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี
  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา
  ช่วงบ่าย
  • แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
  • จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)

  Place Black Icon ทะเลสาบลูกาโน
  ทะเลสาบลูกาโน

  เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่น จนส่งผลให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

  Place Black Icon เมืองลูเซิร์น
  เมืองลูเซิร์น

  เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons)ตรงบริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ (Reuss river)เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุกประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรืออาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่)ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุกมุมเมือง

  Place Black Icon สิงโตหินแกะสลัก
  สิงโตหินแกะสลัก

  เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

  Place Black Icon สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์
  สะพานคาเปล หรือ สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์

  เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่าง แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

  Place Black Icon อินเทอร์ลาเก้น
  อินเทอร์ลาเก้น

  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่ง สัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนใครที่ชอบช้อป ก็มีร้านสินค้าแบรนด์ดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูให้เลือกช้อปกันอย่างมากมาย สำหรับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั้นจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พร้อมด้วยทะเลสาบสีเขียวที่ล้อมด้วยป่าสนสูงชะลูด

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก HOTEL DU NORD, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่สถานี กรินเดลวัลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
  • นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) (นั่งรถไฟ 1ชม. 50 นาที) โดยรถไฟ Jungfraubahn รถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่สุดของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
  • ชมประวัติการสร้างทางรถไฟ ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปภายในและแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงาม ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลาน Plateau
  • จุดชมวิว Sphinx Viewpoint ที่สร้างยื่นออกไปเหนือ Aletsch Glacier ที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง 23 กม.
  ช่วงบ่าย
  • เดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น

  Place Black Icon กรินเดอร์วาล
  กรินเดอร์วาล

  เมืองที่มีชื่อเสียงของ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่สวยงามของของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese - Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร

  Place Black Icon รถไฟจุงเฟราบาห์น
  รถไฟจุงเฟราบาห์น

  เป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของยุโรป ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในสี่รางรถไฟในโลกที่ยังใช้งานระบบไฟแบบโบราณ ใช้เดินทางขึ้นภูเขายูงเฟรา

  Place Black Icon ลานสฟิงซ์
  ลานสฟิงซ์

  จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส

  Place Black Icon อินเทอร์ลาเก้น
  อินเทอร์ลาเก้น

  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่ง สัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และอาหารประจำท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคนสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนใครที่ชอบช้อป ก็มีร้านสินค้าแบรนด์ดังทั้งแฟชั่นและนาฬิกาสุดหรูให้เลือกช้อปกันอย่างมากมาย สำหรับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือจุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา ที่บนนั้นจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของขุนเขา 3 ลูก พร้อมด้วยทะเลสาบสีเขียวที่ล้อมด้วยป่าสนสูงชะลูด

  Place Black Icon ไอซ์พาเลซ
  ไอซ์พาเลซ

  ถ้ำน้ำแข็งที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ําแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงามและมีตุ๊กตาแกะสลักน้ําแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย

  Place Black Icon เมืองบาเซิล
  เมืองบาเซิล

  เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองบาเซิล ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และยังเป็นเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 2000 ปี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ลิ้มรสชีสฟองดูว์ อาหารพื้นเมืองสวิสฯ (Appetizer)
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก GAIA HOTEL BASEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่ปารีสนำท่าน นั่งรถไฟ TGV (ชั้น 2) วิ่งด้วยความเร็ว 250 กม./ชม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 45 นาที) สู่ สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศษที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย
  • นำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดาม สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความสวยงามสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารี ลักษณะเด่นของวิหารแห่งนี้คือหอคอยคู่ที่อยู่ด้านหน้าความสูง 69 เมตร รูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสตศาสนิกชน ส่วนภายในมีลักษณะเป็นห้องโถงโล่งมีทางเดินยาวไปยังแท่นพิธี
  • นำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place De La Concord) เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี
  • ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิภาพเขียนโมนาลิซ่า ของเลโอนาร์โด ดาวินชี่
  • ประตูชัย (Arc de Triomphe) ซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกล หรือ จตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ของเลโอนาร์โด ดาวินชีหรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก
  • จากนั้น ล่องเรือบาโตมูช ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

  Place Black Icon รถไฟTGV
  รถไฟTGV

  รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงที่ใช้เดินทางจากเมืองดียองเข้าสู่นครปารีส นับว่าเป็นเส้นทางารเดินทางที่เร็วที่สุดเพื่อเข้านครปารีส

  Place Black Icon สถานีรถไฟการ์เดอลียง
  สถานีรถไฟการ์เดอลียง

  เป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 การ์ เดอ ลียง สถานีรถไฟที่มีความพลุกพล่านเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และติดอันดับต้นๆ ด้านความยั้วเยี้ยที่สุดในยุโรป เนื่องจากเตเชเวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, สเปน ฯลฯ จะมากองรวมกันที่นี่ คุณสามารถเข้าเมืองได้ด้วยสารพัดวิธี เพราะมีทั้งรถไฟใต้ดิน บนดิน รถเมล์ รถโค้ช

  Place Black Icon มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือโบสถ์ซาแกลเกอร์
  มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือโบสถ์ซาแกลเกอร์

  มหาวิหารซาเครเกอร์ มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

  Place Black Icon จัตุรัสคองคอร์ด
  จัตุรัสคองคอร์ด

  จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี และจตุรัสคองคอร์ด ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอร์ด สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก์ ขนาดใหญ่ คำว่า “โอเบลิสก์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทอง

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์ลุฟว์
  พิพิธภัณฑ์ลุฟว์

  เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณค่าระดับโลกมากมาย เช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงานของต่าง ๆ ของเลโอนาร์โด ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

  Place Black Icon ประตูชัยนโปเลียน
  ประตูชัยนโปเลียน

  เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย

  Place Black Icon ล่องเรือบาโตมูซ
  ล่องเรือบาโตมูซ

  เป็นเรือที่ใช้ให้ทุกท่านได้นั่งล่องชมความงามของเมืองปารีสได้ให้บรรยากาศในการแม่น้ำแซนแม่น้ำสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การล่องเรือบาโตมูชแต่ละครั้งจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซน

  Place Black Icon โบสถ์นอร์ธเตรอดาม
  โบสถ์นอร์ธเตรอดาม

  เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสของชาวโรม ซึ่งเคยเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงมากกว่า 200ปี ด้วยขนาดที่ใหญ่ ตัวโบสถ์นั้นสามารถมองเห็นได้จากที่ไกลๆ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง–หอยเอสคาร์โก้พร้อมสเต็กของหวาน และไวน์
  ที่พัก MERCURE HOTEL LA DEFENSE 5, PARIS หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ หรืออย่างที่เราเรียกว่า หลุยส์ นั่นเอง นำท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนตกแต่งด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  • ชมวิวบน หอไอเฟล (ชั้น 1) ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี เป็นประติมากรรมที่มีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและมีผู้คนอยากมาเห็นมากที่สุดในโลก ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
  • กาเลอรี ลาฟาแยต อิสระช็อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์
  ช่วงบ่าย
  • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ กาเลอรี-ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์

  Place Black Icon พระราชวังแวร์ซายส์
  พระราชวังแวร์ซายส์

  เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการแห่งหนึ่งของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกด้วย แถมองค์การยูเนสโกยังประกาศให้เป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปีแล้ว ด้วยว่ามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

  Place Black Icon หอไอเฟล
  หอไอเฟล

  เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส หอคอยแห่งนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

  Place Black Icon ห้างลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  ห้างลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

  เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ นิยมความหรูหรา ล้ำสมัย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดท ให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าอะไรใหม่ๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์มีของก่อนห้างอื่นๆเสมอ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  ที่พัก MERCURE HOTEL LA DEFENSE 5, PARIS หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
  • เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  • 13.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

  Place Black Icon ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์
  ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกลล์

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่า ท่าอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยู่ที่รัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสำคัญในการเดินทางเข้าออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินแอร์ฟรานซ์ด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ช่วงเช้า
  • 06.30 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..............

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
6 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
7 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
8 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
9 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
10 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 ที่พัก NILHOTEL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า
3 ที่พัก HOTEL NOVOTEL, VENEZIA MESTRE,VENICE หรือเทียบเท่า
4 ที่พัก HOTEL NOVOTEL MALPENSAA AIRPORT, MILAN หรือเทียบเท่า
5 ที่พัก HOTEL DU NORD, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า
6 ที่พัก GAIA HOTEL BASEL หรือเทียบเท่า
7 ที่พัก MERCURE HOTEL LA DEFENSE 5, PARIS หรือเทียบเท่า
8 ที่พัก MERCURE HOTEL LA DEFENSE 5, PARIS หรือเทียบเท่า
9 -
10 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • - ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • 1. ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
 • 2. ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 • - ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง
 • - ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า 25 วันก่อนการเดินทาง
 • - หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก


เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
การยื่นวีซ่าเชงเก้นทุกสถานทูต ลูกค้าต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองตามวันและเวลาที่สถานทูตนัดหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกที่สถานทูต
 • 1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของโปรแกรมที่จะเดินทาง จนถึงวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ต)
 • ** กรณีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หมดอายุไปแล้วไม่เกิน 3 เดือน ควรนำมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • ** พาสปอร์ตต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า พาสปอร์ตที่ชำรุดหรือฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้
 • 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • - หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา
 • - ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
 • - พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดีควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • ** ในกรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ทางสถานทูตอาจแจ้งคำร้องให้ถ่ายรูปใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า **
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า /สำเนาสูติบัตรในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • 4.หนังสือรับรองการทำงาน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ขอวีซ่า)
 • 4.1 กรณีพนักงานบริษัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทูต) หนังสือรับรองออกโดย บริษัท/สังกัด ที่ท่านทำงานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม ทำงานกับบริษัท
 • ** หนังสือรับรองการทำงาน จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจ จึงถือเป็นสมบูรณ์
 • 4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ** ถ้าใช้ใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกิจการ / หนังสือรับรองบริษัทต้องมีชื่อเป็นคณะกรรมการเท่านั้น
 • 4.3 กรณีเกษียณอายุ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองหรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้
 • ** สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผู้เกษียณอายุได้
 • 4.4 อาชีพอื่นๆ ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำงานได้ ต้องทำจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถออกเองหรือใช้แบบฟอร์มที่ทางบริษัทส่งให้ก็ได้
 • 4.5 กรณีเป็นนักเรียนและนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • 5. หลักฐานการเงิน ยอดอัพเดทล่าสุด คงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 • 5.1 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตสาธารณรัฐเชค และเนเธอร์แลนด์ (อัพเดทล่าสุดภายในเดือนที่จะทำการยื่นวีซ่า)
 • - BOOK BANK บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ทำสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้าสุดท้ายที่อัพเดท
 • - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • 5.2 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส (อัพเดทล่าสุดภายในเดือนที่จะทำการยื่นวีซ่า)
 • - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • 5.3 กรณียื่นวีซ่า ณ สถานทูตอิตาลี (รายการเดินบัญชีอัพเดทล่าสุดภายใน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
 • - BOOK BANK บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 เดือน ทำสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อ จนถึงหน้าสุดท้ายที่อัพเดท
 • - STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 4 เดือน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทับตราธนาคารและเซ็นต์กำกับ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า
 • ** สำหรับสถานทูตอิตาลี กรณีเลือกใช้สำเนาบุ๊คแบงค์ รายการเดินบัญชีย้อนหลังห้ามกระโดดข้ามเดือน การกระโดดข้ามเดือน ตัวอย่างเช่น ย้อนหลัง 4 เดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน, พฤษภาคม (ข้ามรายการเดือนมีนาคม ไป)
ถ้าข้ามเดือนต้องขอ Statement ที่ออกโดยธนาคาร ในกรณี Statement ยังมีกระโดดข้ามเดือนอีก ต้องออกเอกสารชี้แจง ควบคู่กับ Statement นั้น
 • *** SPONSOR ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ บุคคลในครอบครัวด้วย ซึ่งท่านที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกท่านได้ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ซึ่งมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์
(ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ / ไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
 • 6. BANK GUARANTEE หนังสือรับรองการเงินหรือหนังสือรับรองบัญชี (หนังสือรับรองการเงินอัพเดท 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)ออกโดยธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกันกับ BOOK BANK ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
*** สำหรับยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และอิตาลีเท่านั้น***
 • 7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่านโดยระบุชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • 8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดาจะต้องไปยื่นเรื่อง แสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมี นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • 9. การบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและหากถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • 10. ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่สถานทูตฯ แจ้งมา
 • 11. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • 12. หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานทูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านต้อง ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
 • 13. เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านบัญชีของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด


หมายเหตุ


การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
 • 1. ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วันในช่วงปกติ
 • 2. ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,พฤษภาคมและเดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ Refund ได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ปสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%ส่วนสายการบินฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • - คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม
 • - หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก
 • - ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • - โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • - ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • - โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วยหากท่านต้องการความสะดวกสบาย และห้องใหญ่กว่าท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Useได้
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • - น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด /Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • - กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • - ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • - ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • - ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • - ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • - ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศในแต่ละประเทศ
 • - ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง1ท่าน
 • - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • - ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • - สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • - ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

 •  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน / ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน / ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน / ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน /  ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน  หักเงินมัดจำ 50% /ท่าน 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน/ ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน / ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน   หักเงินมัดจำ 100% /ท่าน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% /ท่าน
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 80% /ท่าน
 • กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund หักเงินค่าทัวร์ 100% /ท่าน
 • ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 80% /ท่าน
 • ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100% /ท่าน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลาทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูตทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป

ทัวร์ยุโรป

Thai Airways Thai Airways
10 วัน 7 คืน
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา ล่องเรือบาโตมูช
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว