ทัวร์โตเกียว ทาคายาม่า ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า 8 วัน 5 คืน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี บิน การบินไทย ทะเลสาบยามานากาโกะ ออนเซน ออนเซน ออนเซน โตเกียวสกายทรี ประตูฟ้าคำรณ ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น ชินโฮดากะ / กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์ โอคุฮิดะ เมืองทาคายาม่า โอไดบะ วีนัสฟอร์ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโตะ หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต บุฟเฟต์ปูยักษ์ เมืองคามะคุระ มหานครโตเกียว ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ เรือซุยโจบัส หรือ เรือสุมิดะ ทัวร์ครับ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า 8 วัน 5 คืน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี บิน การบินไทย new
4.9 15

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า 8 วัน 5 คืน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี บิน การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ช่วงเย็น
  • 17.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


 • ช่วงเช้า
  • 01.20 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 672
  • 09.05 น.เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ่ ’’
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า นำท่าน
  • เข้าสู่ย่าน เมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่
  • ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี
   ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินชางงี ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

  เรียกสั้นๆว่า สนามบินจูบุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองนาโกย่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล สำหรับให้บริการทั้งสายการบินภายในและระหว่างประเทศ

  Place Black Icon หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  หมู่บ้านชิราคาวาโกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมู่บ้านแห่งนี้ใช้โครงสร้างที่เรียกว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าสร้างแบบพนมมือ ด้านหน้าทำเป็นหน้าจั่วแบบบ้านทรงไทย มีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดส่วนสวยงาม

  Place Black Icon เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
  เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

  เป็นเมืองเก่าสมัยเอโดะ ที่มีอายุกว่า 300 ปี แต่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า บ้านแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

  Place Black Icon เมืองทาคายาม่า
  เมืองทาคายาม่า

  เป็นเมืองแห่งปราสาทที่บ้านเมืองยังคงมีภาพของสะท้อนของประวัติศาสตร์เก่าแก่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนที่มีโครงหน้าต่างขัดกันเป็นตาราง และวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่

  Place Black Icon ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYU RESORT TAKAYAMA หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้าน
  • นำท่านสู่ เมืองโฮคุฮิดะ เมืองแหล่งน้ำพุร้อน ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของเทือกเขาเจแปนแอลป์ และด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้จึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกังมากมาย
  • นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเช้าไฟฟ้าที่ชมวิวทิวทัศน์สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ระดับความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กระจกบานใหญ่ของกระเช้านั้น ยิ่งทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ
  • ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
  Place Black Icon ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า
  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า

  ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว, ต้นหม่อน, และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ จนเป็นที่รู้จักในนามของ “ตลาดเช้า”

  Place Black Icon เมืองมัตสึโมโต้
  เมืองมัตสึโมโต้

  เป็นเมืองคล้ายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก เป็นศูนย์กลางความเจริญของทางใต้ของญี่ปุ่น

  Place Black Icon ปราสาทมัตสึโมโตะ
  ปราสาทมัตสึโมโตะ

  ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ปราสาทอีกา

  Place Black Icon โอคุฮิดะ
  โอคุฮิดะ

  เมืองโฮคุฮิดะ เมืองแหล่งน้ำพุร้อน ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของเทือกเขาเจแปนแอลป์ และด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้จึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกังมากมาย

  Place Black Icon ชินโฮดากะ / กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์
  ชินโฮดากะ / กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะโรปเวย์

  เป็นกระเช้าขึ้นเขาแรก ของประเทศญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาแบบสองชั้น ที่ให้สามารถขนคนได้เยอะ เพื่อขึ้นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นกระเช้าในทาคายาม่า ซึ่งมีกระเช้าแบบสองชั้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตโรงแรม

  Place Black Icon ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก YATSUGATAGE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่น
  • นำท่านเดินทางไป สักการะศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะขอคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิต้องมาขอพรที่นี่ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล
  ช่วงบ่าย
  • นำท่านชม โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิลงสู่ด้านล่าง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้านำน้ำในบ่อมาดื่ม นอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ำอันบริสุทธิ์แล้ว
  • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมา ช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้
  • นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ
  • พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen)

  Place Black Icon หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ
  หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ

  เป็นหมู่บ้านโบราณที่จะทำให้ได้สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา รวมถึงที่นี่ยังมีบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

  Place Black Icon หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อ เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทำให้น้ำในบ่อที่หมู่บ้านนี้ใสมาก บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ

  Place Black Icon โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
  โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

  เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปปิ้งได้อย่างไม่รู้จบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

  Place Black Icon ทะเลสาบยามานากาโกะ
  ทะเลสาบยามานากาโกะ

  เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางเชิงเขาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เกิดจากการประทุของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากทะเลสาบยามานากาโกะ(Yamanakako) แล้วยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่อื่นๆอีก รวมแล้วมีทะเลสาบทั้งสิ้น 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่เชิงเขาทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เรียงตัวกันเป็นรูปโค้ง เรียกทะเลสาบทั้ง 5 แห่งนี้ว่า ฟูจิโงะโกะ(Fujigoko) หรือทะเลสาบฟูจิทั้ง 5

  Place Black Icon ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น
  ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น

  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิอยู่ในเขต Fujiyoshida ชาวญี่ปุ่นมักจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาชินโต และยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะมีระยะเวลามากกว่าสองพันปี ศาลเจ้าลักษณะแบบนี้จะมีอยู่มากในจังหวัดชิซูโอและยามานาซิ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงให้เราได้เข้าถึงเทพเจ้า

  Place Black Icon บุฟเฟต์ปูยักษ์
  บุฟเฟต์ปูยักษ์

  เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น

  Place Black Icon ออนเซน
  ออนเซน

  การแช่น้ำแร่ ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ำแร่ภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช่น้ำแร่สระรวม ส่วนมากเขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะคะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • เดินทางไปยัง คามาคูระ เมืองชายฝั่งของจังหวัดคานางาวะ เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น เมื่อ "มินาโมโตะ โยริโตโมะ" เลือกเมืองนี้ให้เป็นที่ตั้งรัฐบาลทหารของตนในช่วงปี ค.ศ.1192 และได้ปกครองญี่ปุ่นมาร่วมศตวรรษ โดยใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลาง และเมื่อถึงศตวรรษที่ 14 ยุครุ่งเรืองของคามาคูระก็เสื่อมลงอำนาจทั้งปวงจึงกระจายกลับไปยังเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็น "เกียวโตแห่งตะวันออก" และยังมีชายหาดที่มีผู้คนมาเที่ยวอย่างมากมายในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย
  • นำท่านไปสักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ภายใน วัดโคโตคุอิน โดยประดิษฐานตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคูระ ด้วยความสูง 13.35 เมตร โดยเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น (องค์ที่สูงที่สุด อยู่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา) เคยตั้งอยู่ในอารามไม้ใจกลางของวัด ต่อมาปลายศตวรรษที่ 15 เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิในแถบนี้ จนทำลายตัวอารามทั้งหมด
  ช่วงบ่าย
  • พาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว นำท่านชม ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชิบูย่า เป็นศาลเจ้าที่ทำจากไม้และผู้สร้างอุทิศให้กับกษัตริย์เมจิและเชื้อพระวงศ์ โดยตัวศาลเจ้านั้น ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชินโตอย่างแท้จริง
  • นำท่านไปยังแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นที่ กิ๊บเก๋ ฮาราจูกุ ซึ่งเป็นจุดนัดรวมตัวของหนุ่ม ๆสาวๆ ชาวมหานครโตเกียว ซึ่งมีทั้ง ร้านเสื้อผ้า และ ร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะร้านเครปแบบฉบับ ORIGINAL ที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเรามาก อีกทั้งท่านจะได้เห็นหนุ่มสาวชาวโตเกียวแต่งตัวเลียนแบบ ดารา นักร้อง หรือ แบบ COSPLAY มาประชันกัน
  • ช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องที่ ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมี ห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมันและให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับห้างฯเปิดใหม่ เมื่อเมษายน 2012 นั่นคือ SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building

  Place Black Icon เมืองคามะคุระ
  เมืองคามะคุระ

  เป็นชนเมืองเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่ราวสองแสนคน แต่สถานที่ท่องเทียวนั้นมีมากมาย ทั้งวัดพุทธไม่ต่ำกว่า 65 แห่ง ศาลเจ้าชินโตอีก 19 แห่งเพราะคามาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเก่านานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในช่วงราชวงศ์หยวนถึง 2 ครั้งแต่ก็ต้องแพ้กลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติใต้ฝุ่น และนั้นก็เป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ของพระใหญ่ที่ช่วยปกปักรักษาเมืองแห่งนี้จากการรุกรานของมองโกล

  Place Black Icon มหานครโตเกียว
  มหานครโตเกียว

  กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเคยถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียว ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางตะวันออก

  Place Black Icon ศาลเจ้าเมจิ
  ศาลเจ้าเมจิ

  ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า

  Place Black Icon ฮาราจูกุ
  ฮาราจูกุ

  นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันให้กับถนนสายนี้

  Place Black Icon ย่านชิบูย่า
  ย่านชิบูย่า

  ชิบูย่านั้นได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่นใหม่ๆ ที่อัพเดทตลอดเวลา คาเฟ่ที่ชวนแฮงค์เอาท์อย่างยิ่ง ไปจนถึงร้านอาหารอร่อยๆ ที่แทรกตัวอยู่มากมาย

  Place Black Icon ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน
  ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน

  ไดบุทสึ ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองค์ใหญ่” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ จึงมีชื่อเรียกอื่นๆว่า “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยู่ภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ องค์ปัจจุบันนั้นทำจากสำริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร ที่เห็นองค์พระเป็นสีเขียวนั้นเกิดจากโลหะสำริดทำปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า - บ่าย
  • ให้ท่านได้เลือก อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

  Place Black Icon อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
  อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ อาทิ ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง,เป็นต้น หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • นำท่านเยี่ยมชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
  • นำท่านชม หอคอยโตเกียวสกายทรี (ชมวิวที่ความสูง 450 เมตร) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ได้รับการยกย่องให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง 634 เมตร ด้านในเป็นทั้งสถานีส่งสัญญาน จุดชมวิว และร้านค้า

  Place Black Icon วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
  วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะนั่นเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่

  ช่วงบ่าย
  • นำท่าน ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE ให้บริการโดย Tokyo Cruise Ship มีเสน่ห์ทางวิ่งในบริเวณอ่าวโตเกียวโดยมีท่าเรือที่เทียบท่าบนเกาะที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์และเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวอย่างเกาะ Odaiba
  • ชมย่านโอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุดชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวด้วย
  • ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งห้าง Venus Fort ห้างแบบ Indoor ตกแต่งที่สวยงาม คล้ายกับเมืองเวนิสที่มีที่เปลี่ยนสีได้ตามช่วงเวลาของวัน มีร้าน Outlet รวมกันอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างประมาณ 50 ร้านค้ามีแบรนด์ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ต่อเครื่องไปยังสนามบินชางฮี สิงคโปร์ เพื่อเดินทางกลับ โดยสายการบินสิงคโปร์ เเอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 635 (22.55 – 05.00+1)
  Place Black Icon เรือซุยโจบัส หรือ เรือสุมิดะ
  เรือซุยโจบัส หรือ เรือสุมิดะ

  นั่งเรือซุยโจบัสสู่โอไดบะ โดยเรือที่ให้บริการบนเส้นทาง Asakusa-Odaiba Direct Line จะเป็นเรือในแบบ Himiko ที่ออกแบบโดยนักวาดการ์ตูนชื่อดังอย่าง Leiji Matsumoto จากผลงานการ์ตูนเรื่องดังอย่าง เรือรบอวกาศยามาโตะ ที่โด่งดังอย่างมากในอดีต ทำให้เรือนั้นมีรูปร่างหน้าตาล้ำสมัยและเหมือนในการ์ตูนอย่างมาก ซึ่งหากใครที่เคยชมการ์ตูนเรื่องนี้รับรองได้เลยว่าจะต้องชื่นชอบอย่างมาก โดยภายในเรือนั้นจะมีที่นั่งเป็นแบบโต๊ะอาหารขนาดเล็กที่ตั้งหันหน้าออกไปทางหน้าต่าง ส่วนกลางนั้นเป็นกระจกด้านไว้สำหรับเปิดแสงไฟสีม่วงสวยงามในช่วงค่ำๆ โดยมีเคาน์เตอร์บาร์และที่นั่งแบบโซฟาครึ่งวงกลมอีกด้วย ส่วนเพดานด้านบนนั้นเป็นกระจกใสทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถมองเห็นท้องฟ้าใสๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วบริเวณด้านหลังก็จะมีดาดฟ้าให้ออกไปชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางของแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญและเก่าแก่อย่างมากของโตเกียวที่ตลอดสองข้างแม่น้ำจะพบทั้งตึกรามบ้านช่องที่สวยงามและบรรยากาศที่แสนจะชิล จนเวลาในการเดินทาง 50 นาทีนั้นดูสั้นลงทันตาเห็นเลยทีเดียว โดยเรือจะมาจอดให้ที่ Odaiba Sea Side Park ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพายสายรุ้ง หรือ Rainbow Bridge เป็นอย่างมาก

  Place Black Icon โอไดบะ
  โอไดบะ

  เป็นเกาะถมที่สร้างขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งใจจุดสนใจทางด้านการค้าโดยเฉพาะของสินค้า Electronic และ Modern Culture

  Place Black Icon วีนัสฟอร์ต
  วีนัสฟอร์ต

  เป็นห้างสรรพสินค้าในโอไดบะ ที่ออกแบบมาให้แตกต่างจากห้างอื่นๆในระแวกเน้นไปทางอิตาลีซึ่งให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่

  Place Black Icon ประตูฟ้าคำรณ
  ประตูฟ้าคำรณ

  ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของวัด

  Place Black Icon โตเกียวสกายทรี
  โตเกียวสกายทรี

  เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮาเนดะ
  ท่าอากาศยานฮาเนดะ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ปุ่น ก่อนที่จะย้ายไปที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายปลายทางกว่า 25 แห่งใน 17 ประเทศ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ช่วงเช้า
  • 07.10 น.ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ เเอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
  • 08.35 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  ********************************************************************************************************************************************************
  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี
   ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี

  หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินชางงี ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติชาฮีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย


สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
6 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
7 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
8 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYU RESORT TAKAYAMA หรือเทียบเท่า
3 นำท่านเข้าสู่ที่พัก YATSUGATAGE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AKASAKA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
7 -
8 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุก พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE ) บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยามพาหนะ และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


การชำระเงิน
 • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
 • ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก


เงื่อนไขวีซ่าหมายเหตุ


ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • – น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับ ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • – กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • – ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วย ตัวเอง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามระบุใน รายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558
 • หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 • 1. การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดือนทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์/อีเมล) ในวันทำการคือ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น.
 • 2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาพูดเดินทานมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • 3. (ในกรณีต้องขอวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมากจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม อันเป็นการพิจารณาจาดสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าเป็นคณะ                                                                                                                                                                                                         
เก็บเงิน กรณีเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง (ช่วงไม่ใช่เทศกาล) 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  น้อยกว่า 10 วัน ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน ยึดค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 -30 วัน ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31- 45 วัน ยึดค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45  - 60 วัน คืนทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 60 วัน คืนทั้งหมด
 • การเดินทางช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และอื่นๆ โรงแรม หรือสายการบิน อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเร็วขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่ตรงตามตาราง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง หรือไม่คืนเงินทั้งหมดทุกกรณี ***
เก็บเงิน กรณีเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง (ช่วงเทศกาล) 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง  น้อยกว่า 10 วัน ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 -30 วัน ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 75%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31- 45 วัน ยึดค่ามัดจำ 100%
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45  - 60 วัน ยึดค่ามัดจำ 50 % 
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง มากกว่า 60 วัน คืนทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น

Thai Airways Thai Airways
8 วัน 5 คืน
ล่องเรือสุมิดะ TOKYO CRUISE โตเกียว สกายทรี
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว