ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #3975

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร์แขวน บิน DD

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

Nok Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

วัดไจ้คะวาย
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน
เมืองหงสาวดี
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
Package full banner desktop
  Back to top



Holiday
02-013-5353