ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป  6 วัน 4 คืน  อุทยานเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน นกสกู๊ต วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู อุทยานแห่งชาติอาลีซัน เมืองเจียอี้ รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน เมืองไถจง ออนเซน เมืองไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ทัวร์ครับ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน นกสกู๊ต new
4.9 10

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน | รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน | อุทยานเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน | รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน | อุทยานเหย่หลิ่ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน
อุทยานเหย่หลิ่ว
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ไต้หวัน

Nokscoot Nokscoot
6 วัน 4 คืน
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน | รถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน | อุทยานเหย่หลิ่ว
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว