ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #4615

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ซัมเมอร์เซล ลดทั้งเกาะฮ่องกง บิน RJ

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง

Cathay Pacific Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

รีพัลส์เบย์
เจ้าแม่กวนอิม
โรงงานจิวเวอร์รี่
ร้านหยก
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
A SYMPHONY OF LIGHTS
Package full banner desktop
  Back to top



02-013-5353