ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน ภูเขาไฟบาร์ตูห์  มัสยิดทองคำ บิน Royal Brunei Airlines เกาะบาหลี หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ บารองแดนซ์ วัดเตียร์ตาอัมปีล ตลาดปราบเซียน หาดจิมบารัน วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน เทือกเขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดเบราตาน วัดทานาห์ลอต หรือ ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน อิสตานา นูรัล อีมาน หรือ พระราชวังหลังคาทองคำ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 มัสยิดทองคำ กัมปงไอเยอร์ - หมู่บ้านกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต ทัวร์ครับ ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน ภูเขาไฟบาร์ตูห์ มัสยิดทองคำ บิน Royal Brunei Airlines new
4.9 10

ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน 4 คืน ภูเขาไฟบาร์ตูห์ มัสยิดทองคำ บิน Royal Brunei Airlines

ทัวร์บาหลี

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
5 วัน 4 คืน
ภูเขาไฟบาตูร์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล | มัสยิดทองคำ

ทัวร์บาหลี

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
5 วัน 4 คืน
ภูเขาไฟบาตูร์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล | มัสยิดทองคำ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ภูเขาไฟบาตูร์
วัดเตียร์ตาอัมปีล
มัสยิดทองคำ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์บาหลี

Royal Brunei Airlines Royal Brunei Airlines
5 วัน 4 คืน
ภูเขาไฟบาตูร์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล | มัสยิดทองคำ
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว