ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวสันดอว์ | เจดีย์ชเวสิกอง | สะพานไม้อูเบ็ง

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวสันดอว์ | เจดีย์ชเวสิกอง | สะพานไม้อูเบ็ง
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

เจดีย์ชเวสันดอว์
เจดีย์ชเวสิกอง
สะพานไม้อูเบ็ง
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวสันดอว์ | เจดีย์ชเวสิกอง | สะพานไม้อูเบ็ง
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว