ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ บิน OD / SL

ทัวร์มาเลเซีย

Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค./ธ.ค.
Lavender Cameron Garden | กระเช้าลอยฟ้ามาเลเซีย
฿9,999 ฿8,999

ทัวร์มาเลเซีย

Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค./ธ.ค.
Lavender Cameron Garden | กระเช้าลอยฟ้ามาเลเซีย
฿9,999 ฿8,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

Lavender Cameron Garden
กระเช้าลอยฟ้ามาเลเซีย
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ 22 มิ.ย. 18 จ 25 มิ.ย. 18 ฿9,999
฿8,999
฿9,999
฿8,999
฿9,999
฿8,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999 ฿8,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899 ฿12,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999 ฿8,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999 ฿8,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 13 ก.ค. 18 จ 16 ก.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 20 ก.ค. 18 จ 23 ก.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 27 ก.ค. 18 จ 30 ก.ค. 18 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999
วันหยุด : ศ. (วันอาสาฬหบูชา) / ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿13,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿17,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿13,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿13,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 10 ส.ค. 18 จ 13 ส.ค. 18 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿11,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿15,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿11,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿11,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 17 ส.ค. 18 จ 20 ส.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 31 ส.ค. 18 จ 3 ก.ย. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 7 ก.ย. 18 จ 10 ก.ย. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 21 ก.ย. 18 จ 24 ก.ย. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 5 ต.ค. 18 จ 8 ต.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 12 ต.ค. 18 จ 15 ต.ค. 18 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿14,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 20 ต.ค. 18 อ 23 ต.ค. 18 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999
วันหยุด : ส. / อา. / อ. (วันปิยมหาราช)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿14,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 26 ต.ค. 18 จ 29 ต.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 7 ธ.ค. 18 จ 10 ธ.ค. 18 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999
วันหยุด : ส. / อา. / จ. (วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿14,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
พฤ 13 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
พฤ 20 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
พฤ 27 ธ.ค. 18 อา 30 ธ.ค. 18 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿14,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ศ 28 ธ.ค. 18 จ 31 ธ.ค. 18 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999
วันหยุด : ส. / อา. / จ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿14,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 29 ธ.ค. 18 อ 1 ม.ค. 19 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999
วันหยุด : ส. / อา. / จ. (วันปีใหม่) / อ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿16,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
อา 30 ธ.ค. 18 พ 2 ม.ค. 19 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999
วันหยุด : อา. / จ. (วันปีใหม่) / อ. (วันปีใหม่) / พ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿16,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
จ 31 ธ.ค. 18 พฤ 3 ม.ค. 19 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999
วันหยุด : จ. (วันปีใหม่) / อ. (วันปีใหม่) / พ. (วันปีใหม่) / พฤ. (วันปีใหม่)
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿11,999
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿15,899
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿11,999
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿11,999
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์มาเลเซีย

Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
มิ.ย./ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค./ธ.ค.
Lavender Cameron Garden | กระเช้าลอยฟ้ามาเลเซีย
฿9,999 ฿8,999
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.