ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ บิน Hong Kong Airlines รถรางพีคแทรม เลดี้มาร์เก็ต รีพัลส์เบย์ องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ วัดแชกงหมิว ร้านหยก โรงงานจิวเวอร์รี่ วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุ่ย A SYMPHONY OF LIGHTS  กระเช้านองปิง 360 องศา เกาะลันเตา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดโป่หลิน ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท Citygate Outlet Mall ทัวร์ครับ ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ บิน Hong Kong Airlines new
4.9 7

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ บิน Hong Kong Airlines

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน
รถรางพีคแทรม | กระเช้านองปิง 360 องศา

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน
รถรางพีคแทรม | กระเช้านองปิง 360 องศา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

รถรางพีคแทรม
กระเช้านองปิง 360 องศา
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines Hong Kong Airlines
3 วัน 2 คืน
รถรางพีคแทรม | กระเช้านองปิง 360 องศา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว