ทัวร์ฮ่องกง 2 วัน 1 คืน นั่งรถรางพีคแทรม หาดรีพลัสเบย์ บิน HX

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines
2 วัน 1 คืน
ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
รถรางพีคแทรม | วัดแชกงหมิว
฿10,888

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines
2 วัน 1 คืน
ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
รถรางพีคแทรม | วัดแชกงหมิว
฿10,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

รถรางพีคแทรม
วัดแชกงหมิว
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 7 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 14 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 21 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 4 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 11 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿15,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 18 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 25 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 1 ก.ย. 18 อา 2 ก.ย. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 8 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 15 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 22 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ฿9,888 ฿9,888 ฿9,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿9,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿12,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿9,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿9,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
อา 14 ต.ค. 18 จ 15 ต.ค. 18 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888
วันหยุด : อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿12,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿15,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿12,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿12,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 27 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ฿10,888 ฿10,888 ฿10,888
วันหยุด : ส. / อา.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿10,888
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿13,388
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿10,888
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿10,888
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Airlines
2 วัน 1 คืน
ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค.
รถรางพีคแทรม | วัดแชกงหมิว
฿10,888
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.